Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Tjeckien

en bild
Handel mellan Sverige och Tjeckien har nått nya höjder och den positiva trenden håller i sig. Detta är tack vare Tjeckiens enastående ekonomi, blomstrande industrier, strategiska läge samt kostnadseffektiva och fördelaktiga lösningar för produktion och tillverkning. Landet är nu redo för nya innovativa lösningar som kan addera ytterligare värde till de växande lokala företagen.

Över 200 svenska dotterbolag är i dagsläget etablerade i Tjeckien. Den svenska representationen i landet är stark och över 1000 företag gör idag affärer med tjeckiska distributörer. Detta är till stor del tack vare Tjeckiens geografiska läge, en stark industriell bas, samt kvalificerad arbetskraft. Tjeckien omsatte EUR 3.7 miljarder i handel med Sverige 2017, en siffra som följer den positiva exponentiella trenden.

Bilindustrin utgör den viktigaste sektorn för landets ekonomi och står för en fjärdedel av landets totala produktion och export. Tjeckien har idag en låg arbetslöshet på under 3 % samt hög BNP-tillväxt. Landet utgör en attraktiv destination för utländska investeringar och många internationella företag har sina produktionsanläggningar och regionala huvudkontor här. Sverige är rankat som den tionde största investeraren i termer av FDI i Tjeckien och omsättningen av tjeckisk export av varor och tjänster till Sverige har nästan fördubblats dem senaste 10 åren.

Tjeckien är idag ett av de mest industrialiserade och snabbast växande ekonomierna i Europa idag. Landet är fullt integrerat i EU och andra internationella organisationer som WHO, NATO, IMF och EBRD. Landet har attraherat stora investerare och ligger högt rankad bland olika kreditvärderingsinstitut. Idag finns 2.9 miljoner registrerade företag i landet, där majoriteten är små- och medelstora företag. Företagsklimatet klassas som gott och tjänstesektorn har vuxit kraftigt de senaste åren. Samtidigt har industrin växlat till mer högkvalitativ och högteknologisk produktion. Jordbruket står nu för endast ett par procent av Tjeckiens BNP. 

EU-inträdet 2004 innebar en ny skjuts framåt för ekonomin, bland annat ökade handeln med Sverige. Vad gäller den svenska exporten står verkstadsprodukter för den största delen, 40 procent, följt av järn och stål samt kemiska produkter 2017. Sverige exporterade varor till ett värde av 11 miljarder kronor till Tjeckien 2017, en ökning med 13 % jämfört med tidigare år. Många marknader växer snabbt i Tjeckien, men mest framstående är fordonsindustrin som under årsbasis 2017 växte snabbare än världsmarknaden på 4,5 % medan inhemsk produktion växte med 8,2 %.

Förutsättningarna för svenska företag att växa på den tjeckiska marknaden är mycket goda, framförallt inom fordonsindustrin. Fler än hälften av alla topp 100 Tier 1 fordonstillverkare i världen är närvarande i Tjeckien och svenska företag har goda möjligheter att presentera sina lösningar på marknaden. Fordonsmarknaden är dock inte den ända sektorn med goda affärsmöjligheter. Tjeckien har blivit en knutpunkt för teknologiska lösningar med fokus på digitalisering, automatisering och innovativa metoder i alla industrier, inkluderande start-up centers i hela landet. Tjeckiens centrala läge mitt i Europa gör även att aktörer på ett enkelt sätt kan nå ut till en rad olika marknader som annars kan vara svåra att nå ut till från Skandinavien. Detta gör Tjeckien till en strategisk plats för svenska företag att växa på och ta klivet ut på den internationella marknaden.

en bild

Nikki Brandt

Trade Commissioner to the Czech Republic Trade Commissioner to the Czech Republic
+420 725 844 824

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.