Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Spanien

en bild
Spanien är Europas 5:e största ekonomi och idag ett av de västländer med snabbast ekonomisk tillväxt och en prognos på 3 procent under kommande år fram till år 2019. Tack vare fortsatt goda framtidsutsikter och ökad industriproduktion skapas intressanta affärsmöjligheter för svenska företag på en expansiv närmarknad.

Spanien är idag världens 14:e största ekonomi där en rad olika reformer har genomförts för att förbättra investeringsklimatet i Spanien vilket nu återspeglas i landets ekonomi. Spaniens BNP ökade med 3,2 procent under 2015 och väntas fortsätta stiga med drygt 3 procent per år fram till år 2019. Landet har en stadigt växande export som under 2016 nådde ny rekordnivå och börjar närma sig importnivån som fortfarande är något högre. Under de senaste tre åren har Sveriges export till Spanien ökat med 30 procent och uppgick 2016 till 23,4 miljarder kronor. Spanien är dessutom Europas femte mest populära destination för utländska direktinvesteringar och den tredje största gällande Greenfield-projekt.

Business Sweden har varit verksamma i Spanien i över 30 år och vi har från vårt kontor i Madrid hjälpt svenska företag att etablera sig samt växa på den spanska marknaden. Business Swedens stora kunskap om Spanien hjälper också svenska företag med diverse mindre frågor. Vanliga förekommande är frågor gällande företagande och bolagsbildning I Spanien; bolagsformer, rekrytering, anställning, moms och bolagsskatt. Genom att under lång tid ha etablerat starka nätverk och kluster inom exempelvis ICT och medicinteknik möjliggör vi kunskapsutbyten och affärssammarbeten för att främja Sveriges konkurrenskraft.

Case

Visa fler case
en bild

Malin Svensson

Trade Commissioner to Spain, Country Manager Spain and Portugal Madrid Trade Commissioner to Spain, Country Manager Spain and Portugal, Madrid
+34 91 444 26 00
E-post malin.svensson@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.