Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Polen

en bild
Polen är Centraleuropas ledande ekonomi - en närliggande, växande och välmående ekonomi med bra affärsklimat och många affärsmöjligheter.

Den polska ekonomin uppvisar stark, kontinuerlig tillväxt. Under finanskrisen var Polen den enda växande ekonomin i EU och är nu ungefär lika stor som den svenska. Under 2016 uppgick tillväxttakten till 2,7 procent, bland de högsta i EU. Den reala bruttonationalprodukten har fördubblats under de senaste 25 åren och köpkraftsjusterat har klyftan till Västeuropa minskat med hälften.

Med en befolkning på 38 miljoner invånare är Polen en marknad med stor potential för svenska företag. Handeln med Polen ökar och landet blir allt viktigare exportmarknad för svenska produkter. Den svenska exporten till Polen har nästan fördubblats under de senaste 10 åren och uppgick till 39 miljarder kronor under 2016. Exporten per invånare är dock fortfarande tre gånger mindre än till Baltikum, vilket innebär stor tillväxtpotential.

Det finns många affärsmöjligheter i Polen för svenska företag, främst inom miljöteknik där det råder brist på innovativa lösningar samtidigt som det ställs höga EU-krav och det finns EU-medel att ta tillvara, växande rymdindustri där Polen nyligen har blivit medlem i den Europeiska rymdorganisationen, försvarsindustri med stor och växande försvarsbudget och behov av moderninsering av försvarsmakten, sjukvård som kommer att dra nytta av EU-medel under innevarande programperioden för att täcka starkt växande demografiska och epidemiologiska behov i samhället, trafiksäkerhet där antalet omkomna i trafiken fortfarande är bland de högsta i EU, detaljhandel med stark historisk utveckling och växande medelklass i storstäderna som efterfrågar utländska kvalitetsprodukter, bland annat inom livsmedel, samt träindustri där det råder brist på trävara av hög kvalitet för att tillgodose växande efterfrågan.

Business Sweden bedriver verksamhet i Polen sedan 1991 genom kontor i Warszawa. På kontoret arbetar 8 polsk- och svenskspråkiga, erfarna konsulter med brett kontaktnätverk.

Svenska företag ger oss oftast i uppdrag att analysera den polska marknaden, hitta lämpliga distributörer, kunder eller leverantörer, samt etablera lokal verksamhet och hitta lämpliga nyckelpersoner till den lokala verksamheten. Vi anordnar även event inom prioriterade sektorer med stora affärsmöjligheter. Kontakta oss gärna och vi kommer att berätta mer om Polen som exportmarknad och hur Business Sweden kan hjälpa just ditt företag.

Case

Visa fler case

Vill du att vi kontaktar dig?

  

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

 
en bild

Erik Friberg

Market Area Director CEE & Trade Commissioner Poland Market Area Director CEE & Trade Commissioner Poland
+48 602 672 749

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster