Norge | Business Sweden

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Norge

en bild
Norge är en av Sveriges viktigaste exportmarknader tack vare den geografiska närheten och landets stabila ekonomi. Det finns över 2 500 svenska dotterbolag i Norge och de flesta svenska storföretag är etablerade sedan länge. Norges och Sveriges kulturella och språkliga likheter är några av anledningarna till varför många svenska företag väljer att starta sin internationalisering med export till Norge. Norrmännen betraktar Sverige och svenskarna som en naturlig affärspartner vilket gör att de svenska företag som etablerar sig i Norge oftast lyckas bra.

Under 2016 uppgick varuexporten till dryga 124 miljarder kronor, över 10 procent av Sveriges totala varuexport, därtill tillkommer även tjänsteexporten på dryga 90 miljarder kroner och gränshandeln på ca 14 miljarder kronor. Sveriges varuexport består främst av maskiner, motorfordon, kemiska produkter, möbler och konsumetprodukter. En betydande del av svensk export till Norge består även av tjänster, vars andel av den totala exporten ökar varje år.

Olje- och gasnäringen är Norges största och viktigaste industri som utgör 27 procent av landets BNP och cirka 55 procent av landets totala export. Trots ett lägre oljepris kommer offshorenärigen förbli viktig norsk ekonomi i många år framöver men en satsning på diversifiering av norsk ekonomi pågår, något som ytterligare gynnar samarbete och affärer mellan Sverige och Norge.

Business Sweden har varit verksamt på den norska marknaden i över 40 år och har under dessa år framgångsrikt stöttat svenska bolag med sin export till Norge. Kontoret består idag av sju medarbetare som tillsammans under åren har byggt ett starkt och omfattande kontaktnät hos norska företagsledare och näringspolitiska beslutsfattare. 

en bild

Mimmi Goude

Country Manager Country Manager
+47 22878850
E-post mimmi.goude@business-sweden.se

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.