Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Vietnam

en bild
Vietnam har under de senaste 30 åren varit en av de snabbast växande ekonomierna i Asien. Politisk stabilitet och långsiktiga satsningar inom infrastruktur och tillverkningsindustrier, samt dess nya roll som konsumentmarknad, gör landet intressant för svenska företag.

Vietnam har sedan mitten av 1980-talet uppvisat en stark genomsnittlig tillväxt på 6,5 procent och varit en av de snabbast växande ekonomierna i Asien. Efter några år av mer modest tillväxt vände trenden uppåt igen under fjolåret, och för 2015 ligger förväntningarna återigen på en tillväxt över 6 procent. Bakom de goda tillväxttalen ligger en stadig ökning av den privata konsumtionen som delvis grundar sig i stabila priser och reallöneökningar men också utländska direktinvesteringar i den vietnamesiska tillverkningssektorn.

Vietnam bedriver en aktiv politik för att locka till sig utländska direktinvesteringar (FDI) genom inrättandet av ekonomiska zoner och skattelättnader för utländska företag som etablerar sig i landet. En sektor som har sett en ordentlig expansion under de senaste åren är elektronikindustrin, och som exempel kan nämnas att Samsung idag producerar 75 procent av sina smarta mobiltelefoner i Vietnam.

Sverige har en lång relation till Vietnam, och var 1969 det första västland som etablerade diplomatiska relationer med landet. Kärnan i förbindelserna var under lång tid utvecklingssamarbetet, men har idag övergått till en handelsrelation. Under 2014 exporterade Sverige för 1,2 miljarder kronor till Vietnam och importen uppgick till 6,7 miljarder kronor. Den svenska exporten består till huvuddel av verkstadsprodukter, framförallt maskiner och apparater, samt medicinska och farmaceutiska produkter. Den relativt blygsamma exporten till Vietnam gör att det finns stor potential för ökning, speciellt när frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam som just nu förhandlas träder i kraft. Av importen från Vietnam är cirka hälften apparater för telekommunikation, vilket förklaras av att Samsung och andra mobiltillverkare har lagt stor del av sin produktion i Vietnam. Sverige importerar även kläder, skor och livsmedel från Vietnam.

De senaste åren har flera svenska företag framgångsrikt etablerat sig i regionen. En växande medelklass har lett till ökad efterfrågan på svenska varor. Samtidigt satsar den politiska ledningen miljardbelopp på att förbättra infrastrukturen, framförallt inom telekom, transport och tillverkningssindustrin. Enligt Business Swedens sammanställning har cirka 50 svenska eller Sverigerelaterade företag någon form av närvaro i Vietnam.

Business Sweden har varit verksamt i Vietnam sedan 1999 och har, tillsammans med kontoret i Bangkok, ansvar för Mekongregionen (Thailand, Vietnam, Myanmar, Kambodja och Laos). Kontoret är beläget i den svenska ambassadens lokaler i Hanoi, och består tillsammans med teamet i Bangkok av tio personer. Under åren har vi byggt ett starkt och framgångsrikt kontaktnät av lokala företagsledare och politiska beslutsfattare i syfte att främja Sveriges konkurrenskraft i regionen.

Business Sweden har mångårig erfarenhet av att stödja svenska företag i Vietnam. Tidigare uppdrag har varierat från att identifiera partners för försäljning eller sourcing till marknadsstudier, inträdes- och tillväxtstrategier, intressentanalyser, rådgivning och support vid företagsetablering samt arrangerande av möten med lokala företag och politiska beslutsfattare.

Kontakta oss så berättar vi mer om Vietnam som marknad, och hur vi på Business Sweden kan hjälpa er att växa er affär i Vietnam.

en bild

Vivianne Gillman

Director of Business Development, New York Director of Business Development, New York
+ 1 212 507 9003

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.