Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Taiwan

en bild
Taiwan, en av de fyra asiatiska “tigerekonomierna”, ligger i hjärtat av Asien/Stillahavsområdet – ett idealiskt läge som marknadsplats och för att kunna erbjuda globala produktionsresurser.

Taiwan är en av världens 25 största ekonomier och bland de 20 största vad gäller handel. Taiwan rankas som nummer 14 i World Economic Forums rapport 2014-2015 om länders konkurrenskraft Global Competitiveness Report. Analysföretaget Business Environment Risk Intelligence (BERI) utsåg 2013 Taiwan till världens fjärde bästa plats för investeringar i en rapport om rekommendationer av vinstmöjligheter.

Små och medelstora företag, som representerar 98 procent av alla företag i Taiwan, har varit ekonomins viktigaste drivkraft. De högteknologiska informations- och elektronikbranscherna har varit förklaringen bakom Taiwans ekonomiska ställning i världen. Regeringen strävar nu efter att förvandla Taiwan till ett globalt centrum för innovation.

Taiwanesiska företag har investerat i Kina och i ASEAN-länderna sedan mer än 20 år tillbaka. I dag är Taiwan är den tredje största investeraren i fastlands-Kina, Thailand och Vietnam. För att stärka integriteten i sin handel och ekonomi undertecknade Taiwan och fastlands-Kina 2010 ett ramavtal om ekonomiskt samarbete (ECFA). Stött av starka ekonomiska band har Taiwan ett omfattande affärsnätverk i fastlands-Kina och i övriga delar av regionen.

Svenska företag har en lång och framgångsrik närvaro i Taiwan. De flesta större svenska exportföretag är etablerade i Taiwan och dessa är generellt nöjda med sin affärsutveckling på denna marknad. Handelsutbytet mellan Sverige och Taiwan utvecklas positivt: exporten från Sverige uppgick under 2014 till 3,6 miljarder kronor vilket var en ökning på nästan 10 procent. Importen från Taiwan var i stort sett oförändrad på nära 6 miljarder kronor. I relativa termer är Taiwan en av de viktigaste leverantörena till Sverige från Asien. Omfattningen på den svenska exporten till Taiwan ligger på ungefär samma nivå per capita som andra viktiga marknader i Östasien.

Taiwanesiska företag är världens största leverantörer av datorskärmar och marknadsledare vad gäller tillverkning av persondatorer och smarttelefoner, även om en stor del av slutmonteringen av dessa produkter nu sker utanför Taiwan, vanligen i Kina. Vissa taiwanesiska varumärken är globala välkända sådana som exempelvis Acer, Asus och HTC. IT och Telekom är mot bakgrund av detta en mycket viktig marknad med god potential för svenska företag i Taiwan. Bland andra sektorer med särskilt hög potential märks energi och miljösystem, men också mode/retail, medicinteknik samt livsmedel.

Business Sweden har varit verksamt i Taiwan sedan 1991. Kontoret har idag sju medarbetare. Tillsammans har vi under åren byggt ett starkt och framgångsrikt kontaktnät av lokala företagsledare och beslutsfattare i syfte att främja Sveriges konkurrenskraft på den taiwanesiska marknaden.

Kontoret i Taipei tillhandahåller ett brett spektrum av tjänster, och bland dessa märks bl.a. våra Business Support-funktioner som utnyttjas flitigt av nytillkomna svenska exportörer som kan komma igång snabbt med sin affärsverksamhet genom att vi assisterar med bolagsregistering, rekrytering av personal och även tillhandahåller kontorsfaciliteter och administrativ service.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om Taiwan som exportmarknad, och hur vi på Business Sweden kan hjälpa till med rådgivning, marknadsanalyser, kontakter och annat som kan underlätta en framgångsrik etablering.

en bild

Håkan Jevrell

Representative Representative
+886 2 2757 6573 Ext. 11
en bild

Vlad Månsson

Market Manager Market Manager
+886 2 2757 6573 Ext.16

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.