Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Business Sweden i Nya Zeeland

en bild
Handelsförbindelserna mellan Sverige och Nya Zeeland har en lång tradition och underlättas av ett likartat affärsklimat och umgängeskultur, samt att landet är engelskspråkigt.

En sund ekonomisk situation präglar landet med en stabil tillväxt på 2,5-3 procent de senaste åren och ett åtagande att till början av 2020-talet ha minskat nettostatsskulden till mindre än 20 procent av BNP. Nya Zeeland anses även globalt vara ett säkert land att göra affärer i och rankas högt i World Bank Doing Business i kategorier som ”Ease of doing business” och ”Starting a business”.

Australien och Nya Zeeland har tillsammans 30 miljoner invånare, varav ca 5 miljoner i Nya Zeeland. Som en jämförelse har de nordiska länderna tillsammans cirka 27 miljoner invånare. Den svenska exporten till Nya Zeeland har främst bestått av maskiner där en majoritet utgör jordbruksmaskiner, transportmedel samt medicinska och farmaceutiska produkter.

Jordbrukssektorn i Nya Zeeland är av särskilt intresse för svenska bolag då landet har optimala klimatmässiga förutsättningar för kvalitetsproducering av livsmedel och dryck. Nya Zeeland är världsledande inom tillverkning av mejeriprodukter och utgör en tredjedel av den globala mejerihandeln och är även världsledande exportör av mejeriprodukter, lamm, nötkött, vin och honung. En stor tillväxt av marknaden förväntas i och med det globalt ökade behovet av jordbruksproduktion för att tillgodose en population som beräknas växa till över 9 miljarder människor år 2050. Även fiske och skogsbruk är intressanta marknader som utöver jordbruket ligger till grund för Nya Zeelands ekonomi. Skogsindustrin har expanderat kraftigt och produktionsanläggningarna inom industrin är bland de största i världen. Nya Zeeland kontrollerar världens fjärde största kustfiskezon och landets klimat gör Nya Zeeland optimalt för marint vattenbruk.

Nya Zeeland arbetar för att bli mer digitalt och anses i ett globalt index (Digital Evolution Index som utfördes 2017) som ett land som sticker ut tack vare dess storlek och flexibilitet. Regeringen i Nya Zeeland satsar på att göra landet till en ledande digital nation och har investerat i ett snabbt bredbands program och ett bredbands initiativ för landsbygden där målet är att landet ska nå 99% täckning 2035. Detta tillsammans med initiativ som den digitala hälsostrategin och ICT-strategin gör Nya Zeeland till en väldigt intressant marknad för tekniska bolag och en ideal marknad för att testa nya produkter och teknik på.

 Förhållandena på världsmarknaden har ett stort inflytande på landets ekonomi, då landet är starkt beroende av dess av export. Tack vare den geografiska placeringen med närhet till Asiens växande ekonomier och ett flertal frihandelsavtal, med exempelvis Australien, Kina och Vietnam har landet goda förutsättningar att nå ut på den globala marknaden.

Marknaden i Nya Zeeland hanteras av Business Swedens kontor i Australien. Kontoret har varit verksamt sedan år 1974, består av åtta medarbetare och finns i Sydney. Många års arbete i regionen har bidragit till ett starkt och framgångsrikt kontaktnät av lokala företagsledare och politiska beslutsfattare i syfte att främja Sveriges konkurrenskraft.

Kontakta oss så berättar vi mer om Nya Zeeland som exportmarknad och hur vi på Business Sweden kan hjälpa er att utveckla nya eller befintliga affärer i landet.

 

en bild

Martin Ekberg

Trade Commissioner to Australia Sydney Trade Commissioner to Australia, Sydney
+ 61 2 9262 1077

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.