Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Australien

en bild
Australien är "Sveriges mest avlägsna närmarknad" och vår fjärde största exportmarknad utanför Europa. Ett likartat affärsklimat och den stora gruvindustrin i Australien gör landet särskilt intressant för svenska företag.

Handelsförbindelsen mellan Sverige och Australien har en lång tradition och underlättas av att Australien har ett liknande affärsklimat och umgängeskultur samt är engelskspråkigt. Detta, i kombination med att Sverige och svenska företag har ett gott rykte i Australien, gör att många svenska företag lyckas väl med sin närvaro här. Idag finns cirka 150 dotterbolag på plats samt närmre 500 bolag som gör affärer här via exempelvis lokala partners och distributörer. Det går bra för den svenska varuexporten till Australien som under 2016 överskred den 13 miljarder kronor.

Australiens ekonomi har under många år varit stark med en tillväxt på 2-3 procent per år och förutspås fortsätta växa med en hög tillväxttakt de kommande åren. 

Business Sweden har varit verksam i Australien sedan år 1974 och ansvarar idag även för Stilla Havsöarna. Kontoret består av åtta medarbetare och återfinns i Sydney. Många års arbete i regionen har bidragit till ett starkt och framgångsrikt kontaktnät av lokala företagsledare och politiska beslutsfattare i syfte att främja Sveriges konkurrenskraft.

Australien erbjuder affärsmöjligheter inom många olika branscher. För svenska bolag ser vi särskilt goda möjligheter inom gruvindustrin, olja & gas, medicinteknik, livsmedelsindustrin, försvars- och säkerhetsutrustning samt byggsektorn.

Den enskilt viktigaste industrin för Australien är idag gruvindustrin. Landet har cirka 300 aktiva gruvor och är en av världens största producenter av järnmalm, kol, guld och zink. Inom olja & gas genomgår framförallt gasutvinning (onshore/offshore) en enorm tillväxt där Australien förväntas bli världens största producent av LNG (flytande naturgas) år 2020. Svenska företag inom medicinteknik har ett mycket gott rykte i Australien och förknippas med kvalitet och pålitlighet. Livsmedelsindustrin är den största tillverkande sektorn i Australien - landet är idag den fjärde största exportören av mejeriprodukter i världen. Australien är Sveriges tionde största kund av försvars- och säkerhetsutrustning. För Australien har försvaret alltid varit högt prioriterat och under senare år har Australien varit ett av få länder som ökat sin försvarsbudget. En stabil tillväxt förutspås för byggsektorn som blir en allt viktigare del av den australiska ekonomin och fortsatta investeringar är att vänta.

Kontakta oss så berättar vi mer om Australien som exportmarknad, och hur vi på Business Sweden kan hjälpa till i ert arbete med att exempelvis undersöka marknadspotentialen, olika vägar in på marknaden och/eller utveckla befintliga affärer i landet. 

en bild

Martin Ekberg

Trade Commissioner to Australia Sydney Trade Commissioner to Australia, Sydney
+ 61 2 9262 1077
E-post martin.ekberg@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.