Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Chile

en bild
Chile toppar Sydamerika inom konkurrenskraft, innovationsförmåga, och som bas för företagsverksamhet. Det är ett av världens mest frihandelsvänliga länder och det enda sydamerikanska landet i OECD.

Landet är sedan början av 1990-talet varit starkt förknippat med ekonomisk tillväxt, ett stabilt samhälle och förutsägbarhet är alla förknippade med Chile. Landet är inte lika byråkratiskt som andra länder i Latinamerika och dess transparenta politiska ledarskap i kombination med liberal handelspolitik innebär att ekonomin är mycket konkurrenskraftig bland andra latinamerikanska länder. Landet har en befolkning på dryga 18 miljoner och är idag den näst rikaste nationen per capita i regionen.

2018 tillträdde den konservativa affärsmannen Sebastián Piñera som president. Piñera, som även styrde Chile från 2010 till 2014. Till följd av valet förväntas Chile attrahera mer utländska direktinvesteringar och då samtidigt den för landet så viktiga kopparexporten förväntas öka i värde till följd av ett högre kopparpris så spås BNP-tillväxten vara 4% 2018. Gruvindustrin står för 12% av landets BNP och mer än hälften av exporten.

EU är Chiles näst största handelspartner och Sverige är den åttonde största exportören bland EU-länder. Det är en solid exportmarknad med 2,5 miljarder kronor 2016, motsvarande 10 procent av det totala exportvärdet i Latinamerika. Värdet av intäkterna för svenska företag i landet uppskattas dock vara flera gånger större. I absoluta tal är Chile den tredje största marknaden för svensk export i Latinamerika och den största om man mäter per capita.

Business Sweden har varit verksamt i Chile sedan 2008. Kontoret i Santiago ansvarar även för Argentina, Peru, Uruguay och Paraguay och har fyra anställda. Vårt kontor organiserar regelbundet exportfrämjande aktiviteter inom olika sektorer och vi har ett etablerat nätverk för att stödja svenska företag i regionen.

Sverige som varumärke är mycket uppskattat i landet med en tradition av nära bilaterala relationer. Svenska företag och lösningar respekteras för deras kvalitet, miljömedvetenhet och för att representera värderingar som jämlikhet och öppenhet.

Sedan militärkuppen 1973 uppskattas att cirka 20 000 chilenare har flyttat till Sverige till Sverige och att ytterligare 40 000 svenskar har föräldrar eller mor och far-föräldrar födda i Chile. Många företag valde Chile som utgångspunkt när man etablerade en närvaro i regionen. Business Sweden har stöttat många svenska företag i internationaliseringsprocessen, till exempel med identifiering av lokala distributörer, bildandet av dotterbolag eller med kontorslokaler. Business Sweden kan hjälpa till med att utveckla relationer till vissa målgrupper och beslutsfattare (offentliga och privata) i upphandlingar.

Kontakta oss och vi kan berätta mer om Chile som exportmarknad och hur Business Sweden kan hjälpa dig med rådgivning, marknadsanalys, kontakter och andra tjänster som kan underlätta din expansion.

 

Mer information om de viktigaste sektorerna i Chile, Argentina och Peru finns tillgängligt i dokumentet "

Kapitalisera på outnyttjade affärsmöjligheter i Argentina, Chile och Peru" i "Insert name of Category"

en bild

Elsa Stefenson

Trade Commissioner Trade Commissioner

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.