Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Som en allmän utgångspunkt delar vi inte dina personuppgifter med tredje man eller för över dina personuppgifter till en mottagare utanför EU/EEA. Vi kan däremot komma att dela dina personuppgifter med vissa betrodda tredje män för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, innefattande:

  • Tredje man som anlitas i samband med att vi utför tjänster till klienter, såsom godkända säljare, agenter och representanter;
  • Leverantörer till vilka vi lägger ut vissa IT-supporttjänster såsom IT-infrastruktursleverantörer, dokumenthanteringssystem och andra liknande IT-system;
  • Tjänsteleverantörer involverade i anordnande av seminarium, evenemang och delegationsresor.

All överföring av personuppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och endast för att uppnå det ändamål för vilket de samlades in. Vi ser till att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt för det fall data överförs till en mottagare i ett land utanför EU/EES-området. Alla tredjelandsöverföringar kommer att ske i enlighet med skriftligt avtalade standardavtalsklausuler.

Business Sweden kan komma att publicera annonser på webbsidan, utgivares webbsidor och i e-postmeddelanden, antingen direkt via utgivaren eller via en tredje part. Annonsföretagen kan komma att samla in uppgifter såsom domän, IP-adress och klickströmsdata från Enskilda som visat intresse för reklaminnehållet. Denna information kan inte identifieras genom enskilda personers personuppgifter utan endast genom en IP-adress.