Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Ändamål och laglig grund

Ändamål och laglig grund

Business Sweden behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande lagliga grunder.

Tillhandahålla rådgivning, rapporter, och annat material tillgängligt för nedladdning eller inköp på vår webbplats samt besvarande av frågor.

Laglig grund: Fullgöra ett kontrakt med dig. Vårt berättigade intresse att fullgöra vårt uppdrag för din arbetsgivare och vårt verksamhetsmål. Samtycke genom en entydigt bekräftande handling.

Inbjudningar till och administration av olika evenemang, seminarier och delegationsresor självständigt eller i samarbete med våra samarbetspartners:

 • Upprätta deltagarlistor
 • Kommunikation med deltagare, till exempel genom bekräftelse av ansökan, frågor eller utvärdering.

Laglig grund: Fullgöra ett kontrakt med dig och/eller samtycke genom en entydigt bekräftande handling, till exempel när du ansöker om att få delta i ett evenemang eller en delegationsresa.

Kundundersökningar för att få en uppfattning om effekterna av vårt arbete, såsom nöjdhetsundersökningar och andra specifika undersökningar, till exempel efter ett genomfört evenemang.

Laglig grund: Samtycke genom entydigt bekräftande handling, till exempel när du deltar I en undersökning.

Marknadsföringsändamål

 • Direktmarknadsföring, uppföljning genom e-post, telefon eller brev med Enskilda som begärt informationsmaterial eller som laddat ner rapporter från vår hemsida, i syfte att tillhandahålla ytterligare information och skicka reklam per e-post eller brev om Business Swedens rådgivningstjänster liksom annan information som vi bedömer är av intresse för dig.
 • Optimering av marknadsföring, innefattade, marknadsundersökningar, analyser, och förbättring av marknadsföringskampanjer samt profilering av internetanvändare.

Laglig grund: Samtycke genom en entydigt bekräftande handling, till exempel när du deltar i en undersökning. 

För att skicka kommunikation via olika digitala kanaler till registrerade användare baserat på:

 • Uttryckligt intresse
 • Sökhistorik
 • Nedladdning av rapporter
 • Deltagande i evenemang

Laglig grund: Fullgöra ett kontrakt med dig. Samtycke genom en entydigt bekräftande handling.

För att hantera ditt användarkonto

 • Skapa och administrera ditt användarkonto
 • Skicka e-post till dig baserat på hur du använder våra tjänster
 • Leverera de tjänster som du har begärt

Den lagliga grunden: Fullgöra ett kontrakt med dig.

Arbetssökande

 • För att utvärdera och rekrytera arbetssökanden

Den lagliga grunden: att kunna vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås.

Bokföring

 • Vi kan också komma att använda dina personuppgifter i vår bokföring.

Den lagliga grunden: att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.