Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Flexibelt program ska få företag att hoppa på exportresan

Steps to Export (STE) heter programmet som Business Sweden nu har moderniserat för att få fler företag att komma ut på export. Nya STE, som lanserades i augusti, består av 13 olika moduler som företagen tillsammans med sin exportrådgivare kan välja mellan.

- Vi måste anpassa oss till dagens moderna internetbaserade företag. Genom det nya flexibla STE-programmet kan vi möta företagen på den nivå de befinner sig. Det känns inte övermäktigt att kanske bara hoppa på en eller ett par hållplatser där man får tillräckligt stöd för att ta sig vidare, säger Helen Rönnholm, chef för Business Swedens särskilda program för små och medelstora företag.

Olika resor beroende på erfarenhet

STE har fått ett nytt formspråk med exportresan illustrerad som en tunnelbanelinje. Tanken är att resan börjar hemma. Genom en tur på exportlinjen kan företagen fylla på med kunskaper, strategier och insikter som behövs för att göra rätt val och lägga upp sin internationella lansering på ett framgångsrikt sätt. Är det första gången företaget ger sig ut i världen, kan det vara lämpligt att ta den gula linjen som stannar vid alla stationer. Om företaget redan exporterar, men vill expandera till ytterligare en marknad, finns möjlighet att kliva på den blå expresslinjen som stannar vid färre stationer och då går lite snabbare.

De olika tunnelbanestationerna är döpta efter olika steg i exportprocessen: Utgångspunkt för lyckad export, Välja exportmarknad, Segmentera marknaden, Formulera säljargument, Sätta pris, Analysera konkurrensen, Välja distributionsstrategi, Hitta samarbetspartner, Skriva avtal, Planera marknadsföring, Göra etableringskalkyl, Få koll på exportvillkor, och slutligen Redo för lyckad export.

Efter resan med "Exportlinjen" kommer företagen ha en exportplan som sammanfattar exportsatsningen och som kan användas som underlag för att söka finansiering, en handlingsplan med alla aktiviteter för att lyckas med exportsatsningen, och en eller flera marknadsplaner som beskriver etableringen på valda marknader.

Identifierar företag med exportpotential

Business Swedens regionala exportrådgivare har en viktig roll i att identifiera företag med exportpotential för programmet och att utbilda de 20 största utlandskontoren i det nya verktyget.

- Våra regionala exportrådgivare har ett tätt samarbete med utlandskontoren, inte minst när det gäller moduler som segmentera marknaden och hitta samarbetspartner. Då behövs input från våra medarbetare på plats på den aktuella marknaden, säger Helen Rönnholm. 

De regionala exportrådgivarna har ett uppdrag från staten att ge SME-företag i Sverige stöd och utbildning i internationalisering. i Sverige. Med SME menas företag som har upp till 250 anställda. Våra rådgivare har en bakgrund inom företagsvärlden och i de flesta fall har de varit vd:ar eller exportchefer på privata bolag. Det skapar ett förtroende när de pratar med företagare och de får respekt och tillit då de själva kan sätta sig in i företagarens situation. Den relation som rådgivarna bygger upp med ett företag är grunden till många exportaffärer.

De drygt 20 regionala rådgivarna täcker Sveriges alla län. Kontakta exportrådgivarna här.

en bild

Helen Rönnholm

Head Global Business Development, SME & Going Global Initative Stockholm Head Global Business Development, SME & Going Global Initative, Stockholm
+46 70 591 5951
E-post helen.ronnholm@business-sweden.se