Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Global utblick

I varje nummer av Business Sweden Quartlerly kommenterar våra regionchefer vad som händer i deras del av världen. Denna gång är det Mellanöstern och övriga Asien som är i fokus.

Cherif Sayed, regionchef Mellanöstern och Afrika

 ”Potentialen för handel med Iran är enorm”

en bild

Vad innebär det nya läget i Iran globalt och särskilt för svenska företag?
Iran är en stor marknad med 80 miljoner invånare. Sverige hade före sanktionerna en export som uppgick till 8 miljarder kronor. Den nuvarande exporten uppgår till 3 miljarder kronor vilket säger en del om potentialen.

På vilket sätt kan Business Sweden hjälpa svenska företag att växa i Iran?
Business Sweden överväger att öka sin närvaro i Iran i samband med det sanktionslyft vi alla väntar på. Iran har nu ett schema att följa vad gäller nedtrappning inom ramen för det nukleära programmet, så som nedstängning av vissa kärnreaktorer. Om landet följer schemat lyfter USA och EU sanktionerna från slutet av februari och under en tioårsperiod. Vi kommer då att erbjuda svenska företag som vill exportera till Iran stöd i att, bland mycket annat, analysera marknaden och hitta lokala partners.

Inom vilka sektorer finns affärsmöjligheter för svenska företag?
Länder som kommer ur sanktioner har ett visst mönster i sin investeringsstrategi – de investerar alltid i det som generar snabba intäkter. Iran kommer därför börja med att investera i gruv-, gas- och transportsektorn. Landet kommer även att exportera olja och öka takten i konstruktionen av bilar, lastbilar och bussar för export till framför allt Mellanösternregionen. Därefter följer investeringar i telekom och hälsosektorn. Iran står även inför stora utmaningar vad gäller luft och vattenkvalitet, varför jag tror att vi på sikt kan vänta oss en efterfrågan på produkter och know-how inom cleantech – ett område där svenska företag ligger i framkant.

Vad tror du om utvecklingen av svensk handel med Iran på lite längre sikt?
Det kommer att bli en ketchupeffekt när sanktioner lyfts, förutsatt att företag är på bollen nu och flyttar fram sina positioner. Det handlar om att vara alert och visa att man vill göra affärer. Eftersom konkurrensen kommer att vara stenhård mellan olika länder som vill handla med Iran, är det viktigt att Sverige även visar sin goda vilja att investera i samhället med exempelvis lån och krediter.

Har Business Sweden några exportfrämjande aktiviteter på gång i regionen framöver?
Den 20-21 oktober arrangerade Business Sweden Middle East Africa Summit. Där hade svenska företag i regionen möjlighet att nätverka och byta erfarenhet. Ambitionen nu är att visa vilka exportmöjligheter som finns och att öka intresset för svenska handel med Iran, samt att inte minst stärka relationerna med landet.

Stefan Bergström, regionchef Asien

”Ökad tillväxt i hela Asien banar väg för svenska företag”

en bild

Var finns Business Sweden i Asien?
Business Sweden har kontor i Australien, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Malaysia, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand och Vietnam. Vi räknar med en kraftig tillväxt i regionen. Därför stärker vi leveransförmågan genom att rekrytera till våra utlandskontor, bland annat i Indien, Kina, Indonesien och Hongkong. Totalt sett räknar vi med att vara över 150 personer i regionen till årsskiftet. Vi har även öppnat två nya kontor i Singapore och Hongkong under september.

Sverige hade i somras statsbesök från Indien, har det bidragit till att stärka handelsutbytet mellan Sverige och Indien?
Vi ser ett stort intresse av Indien hos svenska bolag och en ökad efterfrågan på svenska tjänster i Indien. Statsbesöket befäster och stärker våra goda relationer. Om det har bidragit till att stärka handelsutbytet är svårt att säga något om än, men vi kan konstatera att ett antal MOU:n slöts mellan våra länder. Det innebär med största sannolikhet ökad handel mellan våra länder på sikt.

Nämn ett konkret projekt för att öka handeln mellan Sverige och Indien
En spännande satsning är Sveriges positionering mot Indiens byggande av 100 Smarta städer. Under statsbesöket undertecknades bland annat ett MOU mellan Sverige och Indien för urban stadsutveckling. Business Sweden kommer under detta MOU skapa en Smart-city plattform där berörda företag ingår i en styrgrupp som ger input till MOU-samarbetet.

Parallellt har Business Sweden fått ett uppdrag från Energimyndigheten att förlänga India Sweden Innovations’ Accelerator, ett initiativ av Energimyndigheten för att främja utveckling av ny, innovativ energiteknik mellan Indien och Sverige, i ytterligare två år. Nytt är alltså att deltagande företag i acceleratorn även får ta del av Business Swedens hela serviceportfölj och organisation för att stödja små och medelstora företag med leverans mot Indiens ”smarta städer”.

Har du något tips till svenska företag som vill etablera sig i Asien?
Asien är en stor region, vars länder skiljer sig mycket från varandra. Globalt måste man därför titta på de lokala förutsättningarna för att avgöra vilka marknader som passar bäst att etablera sig i. Business Sweden har gedigen kunskap och erfarenhet om regionen och kan därför lotsa in svenska företag på den marknad som maximerar tillväxten.