Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Internationella upphandlingar en möjlighet till goda affärer

Varje år genomförs internationellt upphandlade och finansierade projekt för hundratals miljarder kronor genom FN och andra multilaterala utvecklingsorganisationer. Här finns stora möjligheter för svenska företag att med sina lösningar bidra till en bättre värld.

FN-systemets samlade upphandlingar har ökat kraftigt under senare år, men svenska företags medverkan är försvinnande liten. Under 2013 uppgick dessa upphandlingar till 16,1 miljarder dollar, varav svenska företag stod för 0,18 procent. Det konstaterar regeringen i sin exportstrategi för Sverige som presenterades under hösten 2015.

En viktig målsättning är att fler svenska företag ska vara aktiva på FN-marknaden. För att åstadkomma det behöver utbytet med FN och andra multilaterala utvecklingsorganisationer öka och marknadsbearbetningen bli bättre.

Större fokus på hållbarhet

- En sak som håller på att hända inom FN är att man inför andra kriterier än bara pris, till exempel olika hållbarhetskriterier som förhoppningsvis kan gynna svenska företag och lösningar, säger Cecilia Leideman Bäck, landhandläggare för Mellanöstern och Afrika på Business Sweden.

- Förutom det mer långsiktiga arbetet med att försöka förändra FN:s upphandlingskrav med inriktning på långsiktighet och hållbarhet utvecklar regeringen nu en samlad strategi för att öka svensk försäljning av varor och tjänster till FN-systemet.

Business Sweden fungerar idag som en koordinator i arbetet med att hjälpa svenska företag som vill medverka i internationella upphandlingar. Några av de aktiviteter som genomförs är seminarier, workshops, individuella möten med beslutsfattare, mässdeltagande och delegationsresor till prioriterade FN-hubbar. Huvudfokus ligger på snabbväxande marknader i Afrika, Centralasien, Östeuropa, Latinamerika och Mellanöstern.

- Den globala koordinatorn sitter i Stockholm och arbetar i ett nätverk med kontaktpersoner på dels Utrikesdepartementet och dels våra egna utlandskontor där det finns stor FN-närvaro: Köpenhamn, Rom, Genève/Wien, New York, Nairobi/Entebbe, Bryssel och Sydostasien (Hanoi/Bangkok/Manila/Jakarta). Nu håller vi även på att etablera en FN-hubb i Amman, Jordanien, säger Cecilia.

Fler FN-upphandlingar i Mellanöstern

Med all oro i Mellanöstern har det blivit allt svårare att göra affärer, samtidigt har det blivit fler FN-insatser i området, och de koordineras från FN-hubben i Amman. Business Sweden har tidigare inte haft någon stationerad i Jordanien, men sedan en tid arbetar Business Swedens kontor i Riyadh med att bygga upp kontakter med FN i Amman.

Ansvarig för uppbyggnadsarbetet i Amman är Ali Shakir, handelssekreterare Saudiarabien.

- Vi har jobbat hårt med att förstå behoven på plats i syfte att kunna stötta det lokala näringslivet i Jordanien och hitta partners till svenska företag. Den ansatsen har varit väldigt framgångsrik, och när vi hade en näringslivsdelegation till Amman i oktober 2015 med 16 företag blev vi väldigt varmt välkomna, säger Ali och fortsätter:

- Under 2015 genomförde Business Sweden en marknadsstudie för att bättre förstå och kartlägga FN-upphandlingar i Mellanöstern. Fokus låg på Jordaniens huvudstad Amman, den främsta inköpshubben i regionen, men även andra land- och fältkontor i bland annat Irak, Libanon, Syrien och Palestina. Med utgångspunkt i studien har vi tagit fram en strategi för hur FN:s växande efterfrågan i regionen kan matchas med svenska leverantörer.

Lyckad delegation till Amman

Marknadsstudien utgjorde även underlag inför näringslivsdelegationen i oktober. De medverkande företagen deltog i fältbesök till flyktingläger i Jordanien och workshops med fokus på FN-upphandlingar tillsammans med FN-organ, NGO:s och Jordaniens privata sektor.

- Några av företagen som medverkade har redan hunnit göra affärer till följd av de kontakter och behov som identifierades under delegationsbesöket. Fokus under 2016 är att fortsätta utveckla kontakterna och stärka Sveriges närvaro i Jordanien.

Ett av de företag som framgångsrikt medverkade på delegatinen var EcoLoo som erbjuder hållbara toalettlösningar av olika slag. En av deras produkter är ett ekologiskt, giftfritt pulver som omvandlar fekalier till gödsel. Under året kommer flera seminarier och delegationer med FN-fokus att genomföras, närmast till Kenya och Uganda den 18-21 april. Den 27 april anordnar Business Sweden och Utrikesdepartementet en ”FN-dag” med dels ett seminarium om hur arbetet gentemot FN och NGO:s (Non Governmental Organisations) utvecklas, inte minst inom kris och katastrofinsatser, dels en halvdagsworkshop kring hur svenska aktörers innovativa och hållbara lösningar ska kunna bidra mer och bättre i humanitära kris- och katastrofinsatser runt om i världen. Workshopen är inledningen till ett större svenskt initiativ de närmaste åren.

Business Sweden kommer också att, tillsammans med UD, genomföra en roadshow för att informera om hur Sverige och svenska företag kan arbeta bättre och mer mot FN.

Läs mer om Business Swedens arbete med Internationella upphandlingar

en bild

Cecilia Leideman Bäck

Senior Project Manager, Middle East and Africa Stockholm Senior Project Manager, Middle East and Africa, Stockholm
+46 70 883 74 11