Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Global utblick - rapport från våra marknader

I varje nummer av Business Sweden Quartlerly kommenterar några av våra chefer vad som händer i deras del av världen. Denna gång får vi några uppdateringar från Kenya, Kanada, Jordanien, Tyskland och Polen.
Robin Pettersson, handelssekreterare Kenya

- Energibehovet i Afrika söder om Sahara är mycket högt, uppskattningsvis 600 miljoner människor lever idag utan tillgång till elektricitet. För att matcha den förväntade efterfrågan år 2040 krävs investeringar på över 835 miljarder dollar inom sektorer som vindenergi, solenergi, hydro, geotermisk och naturgas.  Många projekt kommer att upphandlas internationellt via FN och andra internationella organ.

- För att stötta de svenska företag som vill och kan medverka i olika upphandlingar har vi startat programmet ”Energy for Africa”. Företagen som blir medlemmar i programmet får löpande stöd i form av rådgivning och information om relevanta investeringar och affärer samt kontakter med viktiga beslutsfattare.

Läs mer om Energy for Africa

Christina Keighren, interim landchef Kanada

- Snart blir det mycket lättare för svenska företag att exportera till Kanada när det nya frihandelsavtalet med EU, CETA, träder i kraft. Förhandlingar har pågått i många år och nu kan vi äntligen se slutet på den här processen. Hela 99 procent av alla tullar kommer att försvinna och certifieringsprocessen förenklas. Dessutom blir det lättare för svenska företag i Kanada att rekrytera tillfällig personal från andra länder.

- Med en ny regering som satsar stort på investeringar inom infrastruktur, innovation och Clean Tech finns det stora förutsättningar för svenska företag att satsa på Kanada. Tillsammans med kollegorna på Exporttekniska avdelningen i Stockholm kommer jag under våren att genomföra en roadshow där vi informerar om möjligheterna i Kanada och CETA.

Läs mer om CETA
Från kalendariet: Roadshow CETA, Stockholm 19 april

Ali Shakir, handelssekreterare Saudiarabien

- Utvecklingen i delar av Mellanöstern, främst i Irak och Syrien, har skapt en mer orolig region för handelsfrämjandet. Istället ligger nu fokus på att via FN och andra NGO:s hjälpa de miljontals människor som är på flykt. Detta innebar stora inköp och upphandlingar i regionen, med FN-hubben Jordanien som bas, av exempelvis temporära bostäder, sanitetssystem, informationsteknik, energianläggningar och vattenrengöring.

- I oktober 2015 arrangerade vi en näringslivsdelegation med 16 svenska företag till Amman. Delegationen genomförde fältbesök till flyktingläger i Jordanien och deltog vid två workshops med fokus på FN-upphandlingar. Under 2016 kommer vi att, utifrån de behov som identifierades, fortsätta att utveckla kontakterna med jordanska partners och stärka Sveriges närvaro i FN-hubben.

Läs mer om Business Swedens arbete med FN

Anna Nordström, handelssekreterare Tyskland

- Just nu ser vi tre stora trender i Tyskland. Den första är digitaliseringen som tar sig uttryck i Berlins sprudlande startupscen och industrins modernisering, även kallat Industrie 4.0. Digitaliseringen sker ju i alla branscher och för att profilera svenska livsmedel på den digitala tyska arenan lanserade vi i samarbete med Lieferello nyligen en svensk webbshop. Den andra trenden är Energiewende – den tyska energiomställningen – som innebär stora möjligheter för cleantech lösningar inom alla områden. I höstas satsade vi till exempel specifikt på hållbara transporter i Hamburg. Inom energi ser vi även intresse från tyska investerare för Sverige.

- Den tredje trenden är de demografiska utmaningar som dels beror på en åldrande befolkning, dels på den aktuella migrationsutvecklingen. Affärsmöjligheterna inom detta är föremål för ett kommande seminarium i maj. Sen arbetar vi förstås med företag som rör sig utanför dessa områden – Tyskland är avgörande för många svenska företag.

Läs mer om den svenska webbutiken på Lieferello

Daniel Larsson, handelssekreterare Polen

- Polen är en expansiv marknad i Sveriges närhet och de senaste 10 åren har den svenska exporten till Polen fördubblats. Med fyra gånger så många invånare som i Sverige och lika stor ekonomi är möjligheterna fortfarande stora.

- En viktig orsak till tillväxten och den ekonomiska stabiliteten är att Polen är den största mottagaren av EU:s struktur- och investeringsfonder, 83 miljarder euro 2014-2020. Det leder självfallet till ökade möjligheter för svenska företag, inte minst i form av stora nationella och regionala projekt inom infrastruktur och miljö. På ett mer generellt plan kommer dessa medel också att användas för att lyfta Polens innovationsgrad, ett område där Sverige är ett av de ledande länderna i Europa.

- Några intressanta sektorer är försvarsindustrin (med ett svensk-polskt samarbetsavtal från 2015, rymd- och flygindustrin (till följd av Polens inträde i ESA) och skogsindustrin (tack vare ett kraftigt ökande träbyggande och stor möbelindustri).

Från kalendariet: Informationsmöte om affärsmöjligheter i Polen, Stockholm 12 april

en bild

Robin Pettersson

Invest Manager, Infrastructure and Construction Invest Manager, Infrastructure and Construction
+46 70 935 28 35
en bild

Lydia Engholm

Trade Commissioner Toronto Trade Commissioner, Toronto
+1 647 971 8152