Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Nya möjligheter för svenska företag att exportera till Iran

Tidigare i år lyftes en stor del av de internationella sanktionerna mot Iran. Intresset bland svenska företag att göra affärer i landet är stort, men det är mycket att tänka på som exportör innan affärerna kan komma igång.

Den 16 januari 2016 bekräftade Internationella atomenergiorganet IAEA att Iran uppfyllt sina åtaganden för nedmontering av landets kärnenergiprogram enligt planen Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Som en direkt följd lyftes en stor del av de internationella sanktionerna mot Iran.

I april släpper Business Sweden en omfattande rapport som tar upp ekonomiska och politiska aspekter om Iran, liksom redogörelse om kvarvarande sanktioner och hur det praktiskt går till att exportera till Iran. Även Business Swedens Skeppningshandbok kommer inom kort att uppdateras vad gäller Iran.

Viktigt förbereda sig väl

Business Sweden ser ett stort intresse hos svenska företag att göra affärer i Iran. Många företag har också blivit kontaktade av iranska köpare. Det är dock mycket att tänka på som exportör innan affärerna kan komma igång. Börja med att undersöka:

  • om affären berörs av EU:s exportkontroll. T ex om affären avser produkter med dubbla användningsområden. Är det så måste tillstånd sökas hos Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) för att få exportera.

  • om affären berörs av EU:s kvarvarande sanktioner mot Iran. Även om EU lättade på de flesta sanktioner finns det vissa sanktioner kvar t ex avseende missilteknologi och mänskliga rättigheter.

  • om affären berörs av USA:s sanktioner mot Iran. USA har gjort vissa lättnader mot Iran men en stor del av sanktionerna är kvar.

  • om det svenska företaget och dess produkter omfattas av den amerikanska exportkontrollen till exempel om det finns amerikanska medborgare i chefsbefattning i det svenska företaget eller i dess styrelse eller om det finns amerikanska komponenter i företagets produkter.

När ni vet att det är grönt ljus enligt ovan är det många exporttekniska frågor som ni bör ta ställning till. 

Hur ska ni få betalt? 

Vi rekommenderar att ni säkrar er kundfordran. Det sker företrädesvis genom betalning mot remburs som är bekräftad av svensk bank eller mot obekräftad remburs i kombination med en EKN-garanti som säkerhet. Att kräva betalning i förskott kan förmodligen vara svårt att få igenom. Det är viktigt att ni tar kontakt med er svenska bank och/eller med EKN på ett tidigt stadie. Det är förbjudet, även för svenska företag, att göra affärer med Iran i dollar då dessa transaktioner går genom det amerikanska finansiella systemet. Vi rekommenderar att kontraktsvalutan istället är euro.

Hur ska leveransen ske?

Relativt stor del av godsströmmen har hittills haft Teheranområdet som destination, antingen för slutleverans eller till terminal i området. Det är vanligt att mottagaren tar över transporten från terminal i Iran, i synnerhet vid mer ovanliga slutleveransplatser. Transporter till Teheranområdet går främst som vägtransporter eller via flyg. Flera stora rederier anlöper hamnstaden Bandar Abbas i södra Iran, vilket är speciellt lämpligt för mycket stora godsmängder, leveranser till den delen av landet eller gods som t.ex. skeppas direkt från Asien.

Vilket leveransvillkor bör ni ha?

Vi rekommenderar att ni använder er av leveransvillkoren CPT eller CFR. De är de mest lämpade villkoren när betalning sker mot remburs då det vid rembursaffärer är av största vikt att exportören får tillgång till de dokument t ex fraktdokumenten som behövs för att uppfylla rembursens villkor. Eftersom transportören lämnar ut fraktdokumenten till fraktbetalaren är det viktigt att exportören är den part som beställer och betalar transporten. CPT eller CFR är mest lämpat också för att det visar sig att ett flertal svenska försäkringsbolag för närvarande inte tecknar varuförsäkringar för transporter till Iran. Därför är det viktigt att ni inte står risken för godset under transporten eller har ett leveransvillkor där exportören åtar sig att ordna försäkring, som vid CIF eller CIP.

Hur ser importproceduren ut?

All kommersiell import till Iran måste föregås av en registrering/importlicensansökan hos Ministry of Industry, Mines and Trade. Vid godkänd registrering/importlicensansökan får importören en importlicens som krävs för importdeklaration och marknadstillträde. Det kan också krävas särskilda registreringar och tillstånd beroende på vilken produkt importen avser. För sändningar vars värde överstiger USD 20 000 krävs kontroll av varans kvalitet, pris och kvantitet före skeppning till Iran. Importdokumenten ska vara antingen på engelska eller persiska. Den iranska tullmyndigheten kräver inte legalisering av kommersiella dokument.

Har du frågor? Kontakta Exporttekniska avdelningen eller Business Swedens kontor i Dubai, som täcker marknaden i Iran.

en bild

Business Sweden i Dubai

Dubai , Dubai
+971 4 429 8600
E-post uae@business-sweden.se
en bild

Exporttekniska avdelningen

Stockholm , Stockholm
08-588 660 00
E-post exportregler@business-sweden.se