Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Global utblick - rapport från våra marknader

I varje nummer av Business Sweden Quartlerly kommenterar några av våra chefer vad som händer i deras del av världen. Denna gång får vi några uppdateringar från Chile, Storbritannien, Mekong-regionen (Thailand, Vietnam, Myanmar, Kambodja och Laos) samt Iran.
Fredrik Häggström, Handelssekreterare Storbritannien

Storbritannien är en av de snabbast växande ekonomierna i EU och är en betydande handelspartner för Sverige. Det är Sveriges fjärde viktigaste exportmarknad och det finns cirka 1 100 etablerade svenska företag som skapar över 100 000 arbetstillfällen i Storbritannien. Landet är den främsta destinationen för utländska direktinvesteringar till Europa och på tredje plats efter USA och Kina i världen. I landet finns fler etablerade europeiska huvudkontor än någon annanstans i Europa.

Folkomröstningen om EU-medlemskapet är den största frågan just nu och de ekonomiska argumenten anses vara Remain-sidans starkaste kort medan immigration är Leave-sidans. Majoriteten av nationella och internationella ekonomiska tungviktare delar syn om att ett EU-utträde är negativt för den brittiska ekonomin och hushållen på kort respektive lång sikt.

Folkomröstningen om EU-medlemskapet den 23 juni är utan tvekan den största politisk-ekonomiska frågan i Storbritannien just nu och som kan komma att få konsekvenser inte enbart för den svenska exporten på sikt.

För att ge ett perspektiv på hur företag verksamma i Storbritannien generellt ser på EU-medlemskap kan man titta på vad Confederation of British Industry (CBI) respektive British Chamber of Commerce (BCC) medlemskretsar anser. CBI representerar 190 000 företag med över 7 miljoner anställda. BCC består av 52 lokala handelskamrar som tillsammans har över 5 miljoner anställda. Av CBI:s medlemmar är 80 procent för ett fortsatt EU-medlemskap. Motsvarande siffra för medlemmarna i BCC ligger på 60 procent. En majoritet av de svenska företagen verksamma i Storbritannien ansåg i en undersökning av Svenska Handelskammaren att ett Brexit skulle påverka dem negativt.

På kontoret ser vi dock ett fortsatt stort intresse från svenska företags sida när det gäller Storbritannien. Fokus ligger på fem affärsområden: ICT, Healthcare and Life Science, Manufacturing, Environmental technologies och Retail.

MAGNUS ALMÉN, HANDELSSEKRETERARE IRAN

Irans utrikesminister Dr. Javad Zarif besökte nyligen Sverige, ett besök som blev mycket framgångsrikt och bekräftade det stora ömsesidiga intresse som Business Sweden förutspått i tidigare analyser. Vi kommer nu att bygga vidare på detta intresse och genom etableringen av vårt kontor i Teheran möta de svenska företagens behov ännu bättre.

Jag är glad och mycket hedrad över att få driva etableringen av Business Swedens första kontor i Iran. Tillsammans med mina kollegor kommer vi att utveckla kontoret till en virtuell och fysisk mötesplats som skall fungera som ett kompetensnav både för svenska företag som vill komma och göra affärer i Iran, och för iranska företag som vill investera i Sverige.

Vi ser en ökad efterfrågan på stöd i Iran och vi kommer att fortsätta expandera kontoret i form av olika resurser under detta år och nästa. Vi kommer att fortsätta utöka vårt lokala nätverk, och göra det ännu mer relevant för svenska företag. Vår uppgift är också att förmedla insikter om allt som rör företag och företagande i Iran samt att leverera skräddarsydda lösningar för våra kunder. Vi kommer hela tiden att arbeta nära den svenska ambassaden, bland annat i de kommande delegationer som besöker Iran under hösten 2016.

Det blir naturligtvis många utmaningar, men det är att vänta och jag trivs personligen i en sådan miljö. Dessutom, om det inte fanns några utmaningar skulle vi inte behöva vara i Iran med ett kontor.

Vivianne Gillman, handelssekreterare Thailand och Vietnam

Mekong-regionen, som inkluderar Thailand, Vietnam, Myanmar, Kambodja och Laos, är en mycket dynamiskt region just nu. Marknaderna skiljer sig åt på många sätt, men vad gäller behovet av svenska lösningar finns flera likheter, med ett tydligt fokus på transport, energi och lösningar som kan öka produktiviteten i den lokala tillverkningsindustrin. På de mognare marknaderna Thailand och Vietnam ser vi också ett tydligt ökat intresse av svenska konsumentprodukter.

I både Thailand och Vietnam ligger ambitionen att stärka sin position som tillverkningshubb högt på regeringsagendan. I bägge länder har vi flera starka svenska företag med lösningar som kan stärka den lokala tillverkningsindustrin – många av dem vill ta ytterligare marknadsandel och många nya företag vill in på marknaden. För att stärka de svenska företagens position ordnar vi tillverkningsdelegationer till bägge marknader i slutet av november.

Vi arrangerar även flera delegationer inom transport- och energisektorerna. Thailand investerar kraftigt i Smarta Städer, där smarta nät och intelligenta transportlösningar ingår, med flera ambitiösa pilotprojekt som ska implementeras inom kort innan de rullas ut på nationell nivå. Hit tar vi en stark grupp svenska företag redan nu i juni, och vi möter ett mycket starkt intresse från den Thailändska sidan.

I oktober arrangerar vi transportdelegationer till både Myanmar och Laos med fokus på att vara med och påverka deras tidiga utveckling av urbana transportlösningar. Vi har redan en mycket bra dialog med deras regeringsföreträdare och de ser fram emot att ta emot våra svenska företag. Till sist så kommer vi också att genomföra energidelegationer till både Vietnam och Myanmar i december i år. Två länder som befinner sig i olika mognadsstadier, men med stora behov av förbättra tillgång och tillförlitlighet av elektricitet.  

TOMAS KORSEMAN, HANDELSSEKRETERARE CHILE

När Chiles president, Michelle Bachelet, i maj besökte Sverige arrangerade Business Sweden flera aktiviteter med H.M. Carl XVI Gustaf och svenska företagsledare. Bachelet tillträdde 2014 och påbörjade då omfattande reformer med stora investeringar i utbildningsväsendet och skattesystemet. Ytterligare reformer planeras, bland annat viktiga initiativ på den chilenska arbetsmarknaden.

Med en genomsnittlig BNP-tillväxt på 4,9 procent de senaste tio åren har Chile varit en av de snabbast växande ekonomierna i regionen och är sedan 2010 det enda sydamerikanska medlemslandet i OECD.

En lätthet att göra affärer, landets konkurrenskraft och goda lokala affärsmöjligheter är några av anledningarna till Chile anses vara bland världens bästa destinationer för utländska investeringar. Chiles stabila politik och öppna ekonomi underlättar för enkel export från EU, och landet anses av många företag som en strategisk ingångsmarknad och affärscentrum till hela Sydamerika, säger Tomas Korseman.

Business Sweden har varit aktivt i Chile sedan 2008. Över 30 svenska företag har etablerade dotterbolag och ytterligare runt 120 företag agerar genom lokala distributörer eller agenter. Gruvindustrin står för 60 procent av Chiles export och 13 procent av landets BNP, som annars domineras av trä- och skogsindustri och jordbruk. Sveriges export till Chile uppgick till 2,7 miljarder kronor 2015, eller 11 procent av den totala svenska varuexporten till Latinamerika.

Chile som destination är i absoluta termer inte högst på rangordningen för Sveriges export, men landet har flera strategiskt viktiga sektorer som gruv, energi, skog, och transport, där svenska företag har stor potential. Chile är regionens mest utvecklade industriland och är mycket lyhörd för svenska lösningar. Den svenska-chilenska gruvkoncernen under ledning av Business Sverige samlar cirka 30 svenska företag och har utvecklats till en slags specialiserad handelskammare.

en bild

Vivianne Gillman

Trade Commissioner Vietnam & Thailand (on parental leave) Bangkok Trade Commissioner Vietnam & Thailand (on parental leave), Bangkok
+66 98 738 8816