Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Mauro Gozzo: Svag världsekonomi, men återhämtning i Europa

Trots förhoppningar om en vändning blev 2015 ett svagt år för världsekonomin, det svagaste sedan 2009. Globalt kännetecknas året främst av tillväxtmarknadernas svaga utveckling, men också av en återhämtning i Europa. Det senaste bidrog till att det ändå blev ett framgångsrikt år för svensk export, främst beroende på en kraftigt ökad tjänsteexport. Det säger Business Swedens chefekonom Mauro Gozzo i sin sammanfattning av det ekonomiska året 2015.

Förhoppningarna om en vändning upp för världsekonomin under 2015 var relativt stora efter nedgången i oljepriset mot slutet av 2014. Men med en BNP-tillväxt på 2,1 procent är världsekonomin en hårsmån ifrån att vara i recession. Sedan millennieskiftet har endast 2009 och 2001 haft sämre utveckling.

Mauro Gozzo, chefekonom Business Sweden- Det är BRIC-länderna, med undantag för Indien, som bromsar in. Kina har ju haft en rejäl inbromsning det här året, och Brasilien och Ryssland är i riktigt allvarlig kris. Eftersom de tillhör världens tio största ekonomier så får det betydelse, säger Mauro Gozzo, chefekonom på Business Sweden.

Störst inverkan på världsekonomin har dock USA i egenskap av den största ekonomin, och att USA fortsätter upp är väldigt viktigt. Men även uppgången i Europas fem stora ekonomier Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien och Italien har stor betydelse.

- En annan viktig trend under 2015 är den markanta förbättringen av ekonomin i de central- och östeuropeiska länderna som Polen, Tjeckien, Ungern och Rumänien. Det är väldigt glädjande att de är på banan, och det kommer att fortsätta förbättras under 2016, säger Mauro.

Fler faktorer bakom svensk exportökning

Den europeiska återhämtningen har inneburit ökad handel inom Europa. Den starka dollarn har också gett bränsle åt den europeiska - och den svenska - exporten till USA.

Att den europeiska marknaden stärkts har påverkat svenska exportföretag positivt. Faktum är att svensk export har vuxit betydligt snabbare än världshandeln, vilket är ovanligt. Svenska exportföretag har fortsatt att gynnas av 2013 års kronfall, och under 2015 har även dollarn stärkts. Generellt är kronan konkurrenskraftig. Under 2015 års tre första kvartal ökade Sveriges export med 4,7 procent i fasta priser, dock var det i första hand tjänsteexporten som ökade rejält medan varuexporten gick dåligt.

- Bland tjänster har till exempel turism och IT-tjänster ökat, men eftersom statistiken för tjänsteexport bara finns tillgänglig på en väldigt övergripande nivå är det svårt att veta exakt vika trenderna är. Även inom varuexporten finns det grupper som har gått bra, bland annat maskinindustri och personbilar, säger Mauro.

- Vi kan bland annat se att exporten ökat kraftigt till länder som tidigare halkat efter lite. Vi har till exempel haft stora exportökningar till Italien och Spanien. Medan europeisk exportindustri haft motgångar i Asien det här året så ökade svensk varuexport till Asien med 12 procent de tre första kvartalen. Vi trotsade trenden såväl till Kina som till flera andra marknader.

Under 2016 spår även Mauro att de fasta investeringarna i både Västeuropa och USA tar fart och västvärlden kommer att få den bästa investeringskonjunkturen sedan 2006. Det kommer att ytterligare gynna svensk export och i sin senaste markandsöversikt reviderade Mauro upp exportprognosen för 2016 till 5 procent från 4 procent i september.