Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Global utblick - rapport från våra marknader

I varje nummer av Business Sweden Quartlerly kommenterar våra regionchefer vad som händer i deras del av världen. Denna gång blickar de både bakåt på året som gått och delar med sig av sina tankar om året som kommer.

Tomas Norling, regionchef Amerika

Tomas Norling, regionchef Amerika

Den enskilt viktigaste händelsen under 2015 måste sägas vara Saabs försäljning av 36 svenska Gripen-plan till Brasilien till ett ordervärde av nästan 40 miljarder kronor. Detta är en exportaffär som kommer att påverka underleverantörer i flera led och innebära affärsmöjligheter i Brasilien för svenska teknikföretag under många år framöver, men även ett betydande innovations- och forskningsutbyte länderna emellan. En annan viktig händelse är Volvos beslut om etablering av en ny bilfabrik i South Carolina, USA. Även detta öppnar upp marknaden för svenska underleverantörer, det gäller bara att ta till vara på möjligheterna. Sen har vi också ett nytt frihandelsavtal mellan EU och Kanada, CETA, som skrevs under i slutet av 2014 och där implementeringsarbetet är i full gång, som förstås är positivt för handeln med Nordamerika.

Inför 2016 är den pågående förhandlingen om ett frihandelsavtal mellan EU och USA, TTIP, givetvis mycket intressant. Ett sådant avtal skulle innebära en enorm potential för Sverige, framför allt om regelverk och andra icke-tariffära handelshinder harmoniseras. Under 2016 kommer Sverige även att stärka sin närvaro i regionen med en ambassad i Perus huvudstad Lima, och ett generalkonsulat i New York, vilket också kommer ha betydelse för våra handelsförbindelser. Vi ser också fram emot en intensifiering av handel och utbyte mellan Sverige och Brasilien, som en effekt av Gripenaffären, redan under 2016.

Stefan Bergström, regionchef Asien och Oceanien

Stefan Bergström, regionchef Asien och Oceanien på Business Sweden

Den viktigaste händelsen för min region 2015 var nog sommarens statsbesök då Indiens president kom hit till Sverige med två stora delegationer, den officiella och en näringslivsdelegation. Indien är en enorm marknad där vi ser stor potential, och besöken gav positiva signaler för framtida ökad handel.

Vad gäller 2016 är den politiska utvecklingen i Kina och Sydostasien av central betydelse, exempelvis om ASEAN fortsätter utveckla frihandeln i området och om Indien implementerar ”Goods and Services Tax" (GST), en reform som skulle göra det betydligt enklare att göra affärer i Indien. Ett frihandelsavtal mellan Indien och EU skulle också vara ett lyft för handeln.

Cherif Sayed, regionchef Mellanöstern och Afrika

Cherif Sayed, regionchef Mellanöstern och Afrika på Business Sweden2015 har varit ett händelserikt år för MEA (Middle East & Africa) med dels statsbesök från Sydafrika och Tunisien, dels genomförandet av den första delegationen till Iran sedan 2001. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg ledde då en grupp bestående av 13 bolag och besöken fokuserade på transport, energi och ICT. Därtill har SAAB fullbordat en exportaffär, värd över 10 miljarder kronor, med Förenade Arabemiraten. Sverige har även signerat ett innovationssamarbete med Förenade Arabemiraten med stort hopp om framtida affärer. Under årets MEA Summit, Sveriges största affärsrelaterade konferens i regionen, deltog över 100 företag och årets upplaga var på många sätt den mest framgångsrika sedan starten.

Under 2016 ser vi fram emot startskottet för ”Power Africa”, då ett programkontor kommer att öppnas i södra Afrika, delvis i Business Swedens regi. I början av året förväntas sanktionerna mot Iran hävas, vilket banar väg för öppnandet av ett kontor i Teheran. För inte så längesen utannonserade även Utrikesdepartmetet att det kommer öppnas en ambassad i Tunisien, något som kommer påverka våra bilaterala handelsrelationer positivt. Vi följer utvecklingen i Mellanöstern med försiktighet då framför allt den pågående konflikten i Syrien-Irak är mycket oroande men även den politiska utvecklingen i flera länder, exempelvis Egypten.

Johan Snellman, regionchef Västeuropa

Johan Snellman, regionchef Västeuropa

Västeuropa har under de senaste åren gått trögt ekonomiskt. En mycket viktig trend under 2015 är därför att Europas mogna marknader nu vänder uppåt och går betydligt bättre. Utvecklingen, som drivs av såväl ökad konsumtion som ekonomisk stimulans och lägre oljepriser, har också resulterat i en allmän framtidstro. Detta är positiva nyheter för Sverige eftersom en mycket stor andel av vår export har Västeuropa som destination. Samtidigt har vi dessvärre fått en ökad oro efter dåden i Paris, händelser som kanske inte syns i handelsmönstren men som inte kommer att påverka öppenheten i regionen positivt.

Den ekonomiska återhämtningen kommer givetvis att fortsätta påverka även under 2016 och Västeuropa tros då få den starkaste investeringskonjunkturen på åratal. I övrigt ser vi att digitalisering och automatisering är högt upp på agendan bland företag och regeringar på Europas mogna marknader, vilket även kommer att få stor inverkan på handeln.

Mantas Zalatorius, regionchef Central- och Östeuropa

Mantas Zalatorius, regionchef Central- och Östeuropa

2015 har varit ett spännande år för Central- och Östeuropa. Regionen är tillbaka på agendan hos många svenska exportföretag; vi ser att Exportchefsindex (EMI) har stigit för första gången efter flera år av ganska deprimerande framtidsutsikter och vi ser att tillväxten fortsätter att vara tillfredsställande på marknader som Polen, Tjeckien och till viss mån Baltikum. Samtidigt ser vi en fortsatt kris i Ryssland och Ukraina. Vi har också en geopolitisk situation som förändrats, med mer oro och fler frågetecken än tidigare. Framför allt gäller det den spända situationen med Ryssland.

Vad gäller 2016 är det fortsatt svårt att prognostisera hur regionen kommer att utvecklas. Utsikterna är oklara vad gäller Ryssland, men jag tror på en rimlig tillväxt vad gäller EU-länderna inom Central- och Östeuropa. Även Turkiet är det svårt att sia om, men det kommer att vara en fortsatt intressant marknad trots den politiska turbulensen. Landet är under uppbyggnad och har behov inom de flesta områden.

Mitt råd till svenska företag är att ha handen på pulsen, ha en klar agenda men samtidigt kunna reagera på snabba förändringar.