Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

För säkerhets skull

Efter händelserna i Paris är det många som funderat över sin säkerhet, men risken att råka ut för en terrorattack är försvinnande liten. Däremot kan ganska vardagliga situationer innebära risker. Hur stora dessa risker är påverkas mycket av var du befinner dig i världen, men framför allt hur du hanterar dem.

Björn Wide är säkerhetsansvarig för Business Swedens globala verksamhet. Ett moment i hans arbete är att ta fram säkerhetsanalyser, dels för Business Swedens cirka 50 utlandskontor och dels i samband med resor och aktiviteter på andra platser i världen. Enligt honom är det inte ovanligt att företag har säkerhetspolicies och instruktioner, men att de sällan implementeras ordentligt i organisationen och därför riskerar att blir verkningslösa. Mindre och medelstora företag som växer snabbt kan också ha svårt att hinna med säkerhetsarbetet.

Sätter säkerheten högt

- Business Sweden sätter säkerheten högt på dagordningen och utvecklar säkerhetsarbetet över hela organisationen. Vår personal ska känna sig trygg i att vi gör vårt yttersta för deras säkerhet, liksom de delegater vars säkerhet vi ofta ansvarar för i samband med våra delegationsresor, säger Björn och fortsätter:

-Björn Wide, säkerhetschef Business Sweden Ganska nyligen inträffade en statskupp i ett land där vi hade en affärsdelegation på resa. Det blev naturligtvis en utmaning, men med täta kontakter med personalen på plats samt med säkerhetsorganisationerna hos våra delegaters arbetsgivare löste det sig på ett bra sätt. I efterhand går vi igenom händelsen med avseende på hur vi kan förbereda oss bättre till nästa delegationsresa samt vad vi lärde oss i övrigt av vårt arbete under den kritiska perioden. 

För att säkerställa att personalen och verksamheten världen runt är förberedda för de risker de exponeras för genomförs säkerhetsrevisioner för varje kontor samt för frekventa destinationer. Kontoren får besvara ett formulär med över hundra frågor som har fokus på säkerhet. På vissa platser behövs det mer noggranna analyser och då reser Björn dit tillsammans med det säkerhetsföretag Business Sweden samarbetar med och gör en noggrann genomgång. 

- Vi träffar lokala säkerhetsföretag, samtalar med polisen, möter svenska ambassaden på plats och går igenom evakuerings- och krisplaner med mera. Vi föreslår även olika utbildningar för personalen beroende på var i världen de befinner sig och hur riskbilden ser ut just för den platsen. Alla våra 55 kontor får en säkerhetsinstruktion samt en implementeringsplan i händelse att säkerheten måste förbättras på någon punkt.

"Vi går igenom i stort sett allt"

Kartläggningen av säkerhetssituationen varierar något beroende på land, men ofta är det samma aspekter man belyser: Hur ser riskerna ut lokalt, är kriminalitet ett problem? Är kidnappning ett problem? Är naturkatastrofer vanligt förekommande och i så fall vilken typ av naturfenomen rör det sig om? Vilka områden i städerna är sämre respektive tryggare? 

- Vi går igenom i stort sett allt. Vi kontrollerar vår personals boende, brandsskydd och sjukvård samt bedömer skalskydd på boende och kontoren. Vi går även igenom bevakningsrutiner, vilka transportbolag som anlitas, vilka fordon vi reser med. Informationssäkerhet är också ett viktigt område att säkerställa, säger Björn.

Business Sweden kan även erbjuda sina kunder rådgivning runt säkerhet vid längre vistelser eller etableringar i de olika länderna. Björn understryker hur viktigt det är att ha lokala informationskällor när det gäller säkerhetsläget eftersom den typen av information är färskvara. I många länder är det politiska läget instabilt, men även andra händelser kan innebära att säkerhetsläget ändras snabbt. För den personliga säkerheten är det viktigaste dock, enligt Björn, att vara medveten om sitt eget beteende och använda sitt sunda förnuft.

- Oavsett om du är på arbetsresa, semester eller hemma kan du alltid minska riskerna du utsätter dig för genom ditt sätt att vara. Beroende på livssituation, levnadsmönster och personlighet utsätter vi oss mer eller mindre för risker och vill du öka din säkerhet ska du alltid börja med sig själv.

en bild

Björn Wide

Head of Security Stockholm Head of Security, Stockholm
+46 73 142 66 50
E-post bjorn.wide@business-sweden.se