Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Positiv omvärldskonjunktur gynnar svensk exportindustri

Omvärldskonjunkturen fortsätter att stärkas och den globala tillväxten drivs i allt större utsträckning av ökad industriproduktion och en stärkt investeringskonjunktur, vilket bådar gott för svensk export och svenska företag. Idag presenterade Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, en ny Marknadsinsikt som ger en översiktlig bild av utvecklingen i världsekonomin.

Det råder optimism i världsekonomin, trots ökad protektionism, politisk osäkerhet och tilltagande geopolitiska spänningar. Förtroendeindikatorer för näringsliv och hushåll har stärkts i många länder och ligger på historiskt höga nivåer.

-        Det råder optimism i världsekonomin och i stort sett alla länder har en positiv tillväxt . Global BNP väntas öka med 3,4 procent i år och 3,7 procent nästa år, jämfört med 3,0 procent i fjol. Den starkare omvärldskonjunkturen driven av ökad industriproduktion och investeringar gynnar svensk export, säger Lena Sellgren.

-        Svensk ekonomi går på högvarv och BNP-tillväxten väntas öka med 2,6 procent i år och 2,1 procent nästa år, jämfört med 3,1 procent föregående år. Exporten väntas ge ett allt viktigare bidrag till BNP-tillväxten de kommande åren, konstaterar Lena Sellgren.

Utvecklingen i Europa har överraskat positivt sedan årsskiftet trots politisk osäkerhet. Tillväxten får extra draghjälp av de stora ekonomierna. I år väntas tillväxten i Europa öka med 1,8 procent för att sedan sakta ned något till 1,6 procent 2018.

Den starkare omvärldskonjunkturen bidrar till ljusare ekonomiska utsikter även i Asien. De asiatiska ekonomierna är i behov av strukturella reformer och diversifiering. Sammantaget väntas tillväxten i Asien och Oceanien ligga stabil på omkring 4,4 procent per år 2017-18. Osäkerhet präglar den amerikanska ekonomin. Trots det väntas den nordamerikanska ekonomin växla upp de kommande åren. Tillväxttakten blir dock måttlig omkring 2,1 procent i år och 2,5 procent nästa år.

Syftet med Marknadsinsikt är att skapa ökad förståelse för drivkrafter för svensk export samt för hur den ekonomiska utvecklingen i världen påverkar svenska exportföretag. Analysen baseras i huvudsak på data från Oxford Economics, Statistiska centralbyrån och Macrobond, samt Business Swedens egen omvärldsbevakning.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Somp, Head of Media relations, +46 72 540 9338, elisabeth.somp@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential, och utländska företag att nå sin potential genom investeringar i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs av staten och näringslivet och bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden.

26 April 2017