Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Ny rapport: "Därför tillverkar vi i Sverige"

Rapporten "Därför tillverkar vi i Sverige" belyser på vilka grunder som industriföretag fattar beslut om lokalisering av sin tillverkning, företagens lokaliseringsmönster samt Sveriges förutsättningar och konkurrensförmåga för tillverkande verksamhet.

Rapporten är avsedd att ge ett faktaunderlag i arbetet att främja tillverkningsindustrins fortsatta utveckling i Sverige. Målsättningen är att rapporten ska  bidra till en öppen diskussion om hur förutsättningarna för tillverkningsindustrin i Sverige kan förbättras ytterliggare och därmed stärka Sveriges förmåga att attrahera och stärka befintlig tillverkning.

Den rådande bilden i stora delar av Sverige är att tillverkningsindustrin numera har mindre betydelse för Sverige. Tvärtom så producerar tillverkningsindustrin på historiskt höga nivåer och är av yttersta betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling och välstånd.

Tillverkningsindustrin i Sverige sysselsätter direkt 600 000 personer och är internationell både i termer av ägande, försäljning och global närvaro. Företagen genomför betydande expansioner och investeringar för att stärka sin befintliga tillverkande verksamhet i Sverige. I många fall föregås dessa beslut av en utvärderingsprocess av flera olika lokaliseringar internationellt.

Sverige har god potential att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt land för företags lokalisering och expansion av tillverkning. Företags strategier för lokalisering av tillverkning är i förändring till Sveriges fördel. Ökade krav på bland annat kundanpassning, kompetens och förmåga till flexibla och effektiva tillverkningsprocesser börjar betyda mer än låga löner i beslutsprocesser.

Företagen som intervjuats som del av rapporten pekar dock samtidigt på ett antal högt prioriterade förbättringsområden för att stärka Sveriges förutsättningar att attrahera och stärka befintlig tillverkande verksamhet.

Rapporten bygger bland annat på:

  • djupintervjuer med 20 internationella företag som senaste åren genomfört betydande investeringar i tillverkning i Sverige
  • djupintervjuer med företrädare för industrinära organisationer.
  • en undersökning av knappt 600 tillverkande bolag i Sverige i syfte att kartlägga lokalisering av tillverkning till och från Sverige under åren 2012-2014

Läs mer och ladda ner rapporten här.

17 Juni 2015