Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Sänker Brexit och oron i Mellanöstern exporttemperaturen?

Den svenska exporten har tappat fart i början av året och kom in betydligt svagare än väntat det andra kvartalet. Tillväxten i såväl varu- som tjänstexporten har dämpats. Det indikerar att de svenska företagen var för optimistiska vid förra mätningen av exportchefsindex.

Business Sweden mäter kvartalsvis den aktuella exporttemperaturen genom att intervjuat exportcheferna i alla större företag samt ett urval små och medelstora företag. Intervjuerna har gjorts i augusti, vilket innebär att resultatet kommer att vara högaktuellt.

- Exporttemperaturen fortsatte att öka vid föregående mätning i maj då exportchefsindex ökade till 58,8. Index för prognos ökade kraftigt medan nulägesindex föll tillbaka något. Företagens förväntningar om exportförsäljning och lönsamhet på tre månaders sikt ökade starkt andra kvartalet. Det blir intressant att se hur företagen anser att det har gått och vad man idag tror om den närmaste framtiden, säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden. 

Världsekonomin växer i måttlig takt samtidigt som världshandeln har bromsat in och vi väntar oss att exporten utvecklas förhållandevis svagt även i år.

- Allt fler exportföretag förväntade sig ökad marknadsefterfrågan det andra kvartalet, framför allt från Västeuropa men även från Nordamerika. Även den förväntade efterfrågan från Mellanöstern, Turkiet och Afrika tog ett rejält kliv uppåt jämfört med de två senaste mätningarna 

I ljuset av Brexit och oroligheterna i Turkiet och Mellanöstern blir det intressant att se om företagen tror att efterfrågan från dessa regioner faller tillbaka, säger Lena Sellgren. 

EMI baseras på informationen från momsregistret och omfattar både varu- och tjänsteexport. Resultatet presenteras av Business Swedens chefekonom Lena Sellgren.

Tid:  Torsdagen den 25 augusti kl. 08.30
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan:
press@business-sweden.se  

För ytterligare information kontakta: Elisabeth Somp, presschef, T 072-540 93 38

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential, och utländska företag att nå sin potential genom investeringar i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs av staten och näringslivet och bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden.

24 Augusti 2016