Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Avkylning i exporten

Exportchefsindex (EMI) fjärde kvartalet visar på fortsatt fall för andra kvartalet i rad. Trots den fortsatta nedgången till 57,4 indikerar nivån, väl över femtiostrecket, att det finns en fortsatt optimism och goda framtidsutsikter för exportföretagen.

Exportchefsindex visar stämningsläget bland exportföretagen och är en sammanvägning av nuläge och prognos för det kommande kvartalet. Det är framför allt synen på nuläget som drar ner EMI, ett fall med 4,5 enheter från 63,5 tredje kvartalet till 59,0 i denna mätning. EMI prognos som är index för de framåtblickande frågorna föll däremot endast med 0,6 enheter, från 56,4 tredje kvartalet till 55,8 fjärde kvartalet. Dock ligger index betydligt över 50-strecket, vilket indikerar att exportföretagen är fortsatt försiktigt optimistiska.

- Den svaga svenska kronan bidrar sannolikt till att företagen visar en positiv syn på lönsamheten. Däremot har synen på exportförsäljningen trendat nedåt de tre senaste kvartalen, särskilt i nuläget men även på tre månaders sikt, säger Business Swedens chefekonom, Lena Sellgren.

Trots en fortsatt nedgång ligger samtliga, delindex, undantaget index för förväntad exportefterfrågan från Mellanöstern, Turkiet och Afrika, kvar över 50-strecket. Värt att notera är dock att den förväntade exportefterfrågan från Europa får en kännbar avkylning.

- Upptrappade handelskonflikter, konjunkturavmattning och geopolitisk oro dämpar framtidstron, konstaterar Lena Sellgren. 

Läs rapporten här
Nästa Exportchefsindex publiceras 14 februari 2019.

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Somp, presschef Business Sweden
+46 70 594 82 00, elisabeth.somp@business-sweden.se

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin internationella försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige.
Vi hjälper svenska företag att korta tid till marknad, hitta nya intäktsströmmar och minska risk och internationella företag att hitta nya affärsmöjligheter, öka kapitalavkastningen och vara ett opartiskt stöd.

15 November 2018