Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Ett växande Indonesien lockar stor affärsdelegation

En näringslivsdelegation under ledning av Ylva Berg, vd, Business Sweden besöker Indonesien 22- 24 maj i samband med kungaparets statsbesök. Programmet erbjuder affärsdelegationen möjlighet att knyta kontakter samt utforska förutsättningarna för fördjupade affärsrelationer med indonesiskt näringsliv. Delegationen består av representanter från cirka 35 svenska företag och organisationer.

-        Den indonesiska marknaden stärker snabbt sin position och är idag världens åttonde största ekonomi. En ung, urban befolkning och en reformvänlig regering gör att förutsättningarna för svenska bolag att växa i Indonesien är mycket goda. Vi behöver snabbt öka vår närvaro och vårt engagemang i Indonesien för att vara en del av och bidra till den positiva utvecklingen, säger Ylva Berg, vd Business Sweden.

Indonesien är idag ett land med 255 miljoner invånare utspridda över ett örike bestående av 17 500 öar. Den snabbt ökande köpkraften, den tekniksmarta befolkningen och landets massiva infrastrukturinvesteringar skapar stora affärsmöjligheter för svenska företag inom en rad olika branscher. Idag är runt 80 företag med svenskanknytning aktiva i Indonesien – och många fler intresserade av denna stora och högintressanta marknad.

-        Det finns en stor outnyttjad potential gällande handel och investeringar mellan Sverige och Indonesien. De hållbara och innovativa lösningar som Sverige kan erbjuda stämmer väl överens med Indonesiens tillväxtsträvanden, inte minst inom infrastruktur, ICT och energi. Både Sverige och Indonesien uppvisar en stor nyfikenhet på ny teknologi. Det finns ett ömsesidigt intresse av att öka utbytet inom innovation, utbildning och forskning säger Anders Wickberg, handelssekreterare Indonesien, Business Sweden.

Läs mer om den indonesiska marknaden här.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Somp, Head of Media relations

+46 70 5948200, elisabeth.somp@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

22 Maj 2017