Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Donald Trump blir USA:s nästa president – protektionistiska vindar blåser allt starkare

Med Donald Trump som president kommer världen att möta en ökad protektionism och ett allt mer slutet USA, åtminstone på kort sikt.

Nu väntar med stor sannolikhet en kraftig begränsning av invandringen till USA, riktade tullar och avgiftshöjningar samt avveckling av viktiga handelsförhandlingar och avtal.

Det mesta talar för att Donald Trumps ekonomiska politik riskerar att påverka den globala handeln negativt. Ökad protektionism gynnar inte världsekonomin, framför allt inte i ett läge där penningpolitiken i det närmaste är uttömd och finanspolitiken begränsad av hög offentlig skuldsättning.

Införandet av ny lagstiftning i USA är vanligtvis en långsam process, men det är viktigt att svenska företag redan nu sätter sig in i hur valresultatet kan påverka deras möjligheter att göra affärer på den amerikanska marknaden, på kort liksom på lång sikt.

-        Frihandel är grunden för ökad sysselsättning och välfärd i världen. Nu är det viktigt att vi alla, på olika sätt, fortsätter arbeta för frihandelns positiva utveckling, säger Lena Sellgren chefekonom på Business Sweden.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Tagesson, pressekreterare

+46 72 540 93 38 Business Sweden

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential, och utländska företag att nå sin potential genom investeringar i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs av staten och näringslivet och bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden.

09 November 2016