Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Debatt SvD.se: "Långsiktig strategi krävs för export och affärer"

För att stärka Sveriges konkurrenskraft och vår framtida välfärd behövs ett stabilt system med statlig och privat samverkan kring export och investeringar. Det skriver Ylva Berg, vd för Business Sweden.

En ny regering skall bildas och mycket pekar på att vi går mot en turbulent och instabil mandatperiod. Huvudfokus i valdebatten har legat på hur man vill använda statens medel medan frågan om hur vi ska generera intäkter har fått oroväckande lite utrymme i det offentliga samtalet. Ett vitalt och fungerande näringsliv är avgörande för att finansiera vår välfärd. Samtidigt står svenskt näringslivs konkurrenskraft inför ett antal utmaningar som kräver en väl genomtänkt strategi med ett långsiktigt fokus. Ungefär 45 procent av Sveriges BNP kommer från export och sysselsätter cirka 1,4 miljoner svenskar. Hälften av exporten görs av internationellt ägda bolag lokaliserade i Sverige. Export och internationella investeringar är avgörande för vår välfärd.

Exportstrategin som initierades 2015 satte fokus på export- och investeringsfrämjandet och vikten av samordning. Näringslivet välkomnade insatserna och samarbetet mellan ambassaderna, handelsfrämjande organisationer och företagen har stärkts på de tre åren arbetet pågått och gett goda resultat.

2017 var ett mycket framgångsrikt år för svensk handel med stora exportökningar, speciellt till tillväxtmarknaderna, samtidigt som flera internationella företag valt att investera i Sverige. Samordnade genomtänkta insatser och en stark konjunktur har lett till ett positivt momentum med bra utdelning i den globala konkurrensen. Men framför oss står utmaningar i form av vikande konjunktur i en alltmer orolig omvärld där handelskonflikter trappas upp samtidigt som digitaliseringen leder till en allt snabbare förändringstakt, ny konkurrens och nya affärsmodeller. Samtidigt kräver den knivskarpa konkurrensen om utländska investeringar att vi fortsätter erbjuda ett stabilt och attraktivt investeringsklimat tillsammans med väl genomtänkta investeringserbjudanden och aktiv bearbetning på de viktigaste marknaderna globalt.

Oavsett politisk färg eller konstellation så behöver en ny regering säkerställa långsiktiga insatser för att säkra den ekonomiska utvecklingen och vår konkurrenskraft inom följande områden:

  • Stärkt stöd till små- och medelstora företags internationella expansion. Att uthålligt över lång tid informera, utbilda och ge grundläggande stöd till cirka 80 000 små- och medelstora företag.

  • Intensifierat främjandearbete på tillväxtmarknaderna. Erbjuda råd och stöd på svåra marknader långt från Sverige av personal med gedigen erfarenhet och nätverk. För marknader i ett utvecklingsläge där Sveriges bilaterala relationer är i ett tidigt stadium och med målet att vara rätt positionerade när marknaden mognar.

  • Vidareutveckling av strategier och arbetsmodeller för att vinna stora globala affärskontrakt. De största internationella affärerna har ofta ledtider på mer än 3–5 år, vilket ställer krav på uthålligt och kompetent koordineringsarbete av det offentliga stödet med till exempel bilaterala avtal, högnivåaktiviteter, expertutbyte och internationell finansiering. Andra länder har statligt stöd till detta.

  • Långsiktiga satsningar för att lyfta fram Sverige som ett attraktivt investeringsland på de mest intressanta marknaderna. En lyckad investeringsprocess tar inte sällan 5–10 år och arbetet ställer höga krav på precision, uthållighet och kompetens.

Konkurrerande länder är redan ur startblocken och ingen förlitar sig på Adam Smiths "osynliga hand". För att stärka Sveriges konkurrenskraft på världsarenan och vår framtida välfärd behövs ett stabilt system med statlig och privat samverkan. Osäkerhet om prioriteringar skadar näringslivet, Sverige behöver en långsiktig strategi för export- och investeringsfrämjande nu.

Ylva Berg
vd Business Sweden

05 Oktober 2018