Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Dämpad optimism hos exportföretagen

Exportchefsindex (EMI) föll med 3,9 enheter till 58,9 tredje kvartalet, från 62,8 andra kvartalet. Nedgången i EMI förklaras helt och hållet av ett kraftigt fall i EMI prog­nos (index för de framåtblickande frågorna). Trots nedgången ligger EMI fortsatt på en hög nivå långt över 50-strecket, vilket indikerar att företagen har en positiv syn på exportutvecklingen.

EMI prognos minskade med 7,8 enheter till 55,1 tredje kvartalet, från 62,9 föregående kvartal. Det är lägre än det historiska genomsnittet. Index för samtliga delfrågor, undantaget index för förväntade leverans­tider, ligger fortsatt en bra bit över 50. Trots nedgången signalerar det att exportföretagen fortfarande är optimistiska. Andelen företag som förväntar sig kortare leveranstider på tre måna­ders sikt ökade tredje kvartalet till 14,2 procent, från 8,6 procent före­gående kvartal. Att allt fler företag förväntar sig kortare leverans­tider för exporten indikerar att resursutnyttjandet i företagen minskar.

-        Den globala konjunkturen fortsätter att utvecklas stabilt och svenska exportföretag gynnas av en stark investeringskonjunktur. Exportchefsindex för tredje kvartalet signalerar att optimismen hos exportföretagen kvarstår, men att den dämpas på tre månaders sikt. Minskningen var kraftigare än väntat, säger Business Swedens chefekonom Lena Sellgren.

Dessutom minskade företagens bedömning av lönsamheten i exportförsäljningen både i nuläget och på tre månaders sikt. En starkt bidragande faktor till detta är att kronan har stärkts den senaste tiden.

-        Andelen exportföretag som förväntar sig ökad marknadsefterfrågan på tre månaders sikt minskade tredje kvartalet, men lig­ger fortsatt på en hög nivå. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan de olika regionerna. Index för förväntad efterfrågan från Sydamerika ökade med hela 17,5 enheter till 72,1 tredje kvartalet, jämfört med föregående kvar­tal, fortsätter Lena Sellgren.

Ladda hem och läs senaste Exportchefsindex.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Tagesson, pressekreterare Business Sweden

+46 72 514 30 77 marcus.tagesson@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

24 Augusti 2017