Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Brexit – turbulens på världsmarknaden väntar

Efter gårdagens folkomröstning står det klart att Storbritannien lämnar EU-samarbetet vilket kan påverka svenska exportbolag. Storbritannien är Sveriges fjärde största exportmarknad och beskedet att Storbritannien lämnar EU-samarbetet kommer sannolikt att skapa stor oro på den europeiska marknaden under en lång period.

”Det är olyckligt att en av våra viktigaste partners inom EU-samarbetet väljer att lämna. Förutom att vara en handelspartner är Storbritannien en nära bundsförvant när det gäller att driva frågor inom EU, vi har båda stått utanför valutasamarbetet. Nu går en chockvåg genom EU samarbetet och den närmaste tiden kommer att präglas av stor osäkerhet” säger Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden.

Storbritannien rankas idag som Sveriges fjärde största exportmarknad och är en av Europas snabbast växande ekonomier. Med ca 1000 etablerade svenska dotterbolag är uppfattningen av svenska produkter och tjänster mycket god och efterfrågan har varit stark under de senaste åren. Storbritannien har nu två år på sig att förhandla om sitt utträde och det kommer att ta ännu längre tid att förhandla nya handelsavtal.

Sverige och Storbritannien har långa handelstraditioner, geografisk och kulturell närhet, låga språkbarriärer och tydligt regelverk gör det enkelt att göra affärer. Potentialen avspeglas även i exportstatistiken där Sveriges export till Storbritannien ökat med i genomsnitt 4 procent per år sedan 2010.

”Nu går vi in i en period med stor osäkerhet inför framtiden. På kort sikt sker inga förändringar men på lång sikt kan nya handelsavtal förändra spelplanen. Vårt fokus ligger nu på att hjälpa svenska bolag i Storbritannien med relevant information som ger möjlighet att fatta välgrundade beslut inför framtiden” säger Fredrik Häggström, handelssekreterare på Business Sweden i London.

Business Sweden har funnits på plats i London sedan januari 1973 och kontoret består idag av tolv medarbetare som täcker Storbritannien och Irland. Med gedigen lokal erfarenhet, bred expertis och ett väletablerat nätverk har Business Sweden en lång historia av att hjälpa svenska företag att etablera sig samt växa på den brittiska marknaden.

Elisabeth Somp, Head of Media relations, Business Sweden

elisabeth.somp@business-sweden.se T 46 72 540 9338

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential, och utländska företag att nå sin potential genom investeringar i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs av staten och näringslivet och bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden.

24 Juni 2016