Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Välkommen granskning av exportfrämjandet

Riksrevisionen har idag presenterat ”På väg ut i världen – statens främjandeinsatser för export*”. Business Sweden välkomnar granskningen och delar Riksrevisionens syn på att exportfrämjande insatser inte når tillräckligt många företag.

- Det saknas idag en samlad bild av de olika främjandeaktörernas insatser. Fler borde känna till Business Sweden och vi måste därför bli bättre på att synliggöra hur vi får svenska företag att växa internationellt. Det finns en enorm potential hos små och medelstora svenska företag som det gäller för oss främjare att ta fasta på, säger Ulf Berg, vd på Business Sweden.

Business Sweden håller även med Riksrevisionen om att det finns utrymme att förbättra och utveckla sina egna uppföljnings- och utvärderingsrutiner, då mätningarna utgör ett bra underlag för att kontinuerligt förbättra verksamheten.

Däremot anser Business Sweden att det är fel att dra kvalitativa och långtgående slutsatser av Riksrevisionens granskning, då den bygger på färre än 50 företag som varit i kontakt med Exportrådet inom det statliga uppdraget.

- Det ska ställas i relation till att vi varje år ger stöd åt cirka 3 000 småföretag inom ramen för vårt statliga uppdrag. Riksrevisionen har bara nått en halv procent av våra kunder med sina frågor. Vi vet inte heller om det är våra kunder inom det statliga uppdraget eller den privata verksamheten som har tillfrågats. Många företag uppger ju dessutom att de klarar sig bra själva, säger Ulf Berg.

Granskningen avser statlig verksamhet som syftar till att stärka små och medelstora företags förmåga att påbörja eller öka sin export. Förutom Exportrådet har Tillväxtverket, inklusive nätverket Enterprise Europe Network (EEN), Almi Företagspartner AB, utlandsmyndigheterna (ambassader och konsulat), samt regeringen och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet) granskats.

*Riksrevisionens granskning omfattar åren 2006-2012, då Exportrådet ännu inte hade gått ihop med Invest Sweden och blivit Business Sweden. Det skedde först den 1 januari 2013.

Läs mer om granskningen på www.business-sweden.se/riksrevisionen


För ytterligare information, kontakta:
Business Swedens presstelefon: 072-540 93 38

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vi stärker och marknadsför Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 500 medarbetare i 57 länder och i varje region i Sverige, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

19 Juni 2013