Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Pressinbjudan till: Presentation av Exportchefsindex (EMI) för andra kvartalet

Varuexporten har öppnat med svaga siffror 2013. Första kvartalet minskade varuexporten med 10 procent i värde jämfört med samma period 2012. En del av nedgången är en valutaeffekt eftersom exportpriserna fallit med 6 procent samma period. För tjänsteexporten har utfallet ännu inte publicerats.

För att mäta den aktuella exporttemperaturen har Business Sweden åter låtit intervjua exportcheferna i alla större företag samt ett urval små och medelstora företag. Intervjuerna har huvudsakligen genomförts nu i maj vilket innebär att resultatet kommer att vara rykande färskt.  

- Exportchefsindex återhämtade sig till 51,2 i februari, en klar uppgång från 43,2 i november förra året. Det var en effekt av stigande förhoppningar om ökad efterfrågan de kommande månaderna. Vi får nu se om man tycker att förhoppningarna infriats, säger Mauro Gozzo, chefekonom på Business Sweden.

I EMI utgör 50 gränsen mellan uppgång och nedgång. Delindex för förväntningarna på tre månaders sikt var en rejäl bit över 50 i den senaste mätningen. 

Av särskilt intresse är också att se om det sker någon förändring i hur efterfrågan fördelas mellan världens olika regioner. I förra Exportchefsindex var det en övervikt av företag som räknade med förbättrad efterfrågan från samtliga regioner. Störst var optimismen för Asien, följt av Nordamerika och Mellanöstern/Afrika. SCB:s exportsiffror för de två första månaderna visar samtidigt att exporten till tillväxtregionerna däribland Asien och Mellanöstern/Afrika varit rejält vikande. Till Nordamerika ökade däremot exporten.

Frågorna i EMI avser exportförsäljningen och marginaler senaste kvartalet, exportorderstocken och leveranstiderna samt bedömning av marknadstillväxt per region, marginaler och exportförsäljning kommande kvartal.  

Respondenter är exportansvariga i 225 företag. Alla stora företag finns med i undersökningen men hälften av respondenterna har en exportförsäljning under 250 miljoner SEK. 

EMI baserar sig på informationen från momsregistret och omfattar därmed såväl varuexport som tjänsteinkomster. Det är den tjugotredje mätningen som görs och Business Sweden kan därmed presentera en tidsserie på nästan sex år. Resultatet presenteras av Business Swedens chefekonom Mauro Gozzo.

Tid: Torsdagen den 16 maj kl. 10.00

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, StockholmAnmälan: press@business-sweden.se 

Välkommen!

______________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Mauro Gozzo, chefekonom Business Sweden, T 08-588 66 035Marie Elfstrand, pressekreterare Business Sweden, T 072-540 93 38

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vi stärker och marknadsför Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 500 medarbetare i 57 länder och i varje region i Sverige, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

15 Maj 2013