Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Pressinbjudan: Business Sweden presenterar Exportchefsindex för tredje kvartalet - den aktuella exporttemperaturen hos svenska företag

Varuexporten föll tillbaka första halvåret med 10 procent i löpande priser. För tjänsteexporten har utfallet ännu inte publicerats, men den kan bara till en liten del kompensera för nedgången i varuexporten.

För att mäta den aktuella exporttemperaturen har Business Sweden åter låtit intervjua exportcheferna i alla större företag samt ett urval små och medelstora företag. Intervjuerna genomfördes 6-20 augusti, vilket innebär att resultatet kommer att vara rykande färskt.

- Exportchefsindex blev 51,6 i maj, ett neutralt resultat där positiva förväntningar om framtiden kompenserade för ett svagt faktiskt utfall. Siffrorna visar att svensk export fortsatt att gå sämre än för flertalet av våra konkurrentländer i Västeuropa, säger Mauro Gozzo, chefekonom på Business Sweden.

I Exportchefsindex utgör 50 gränsen mellan uppgång och nedgång. Delindex för förväntningarna på tre månaders sikt var en bra bit under 50 i den senaste mätningen. Många internationella konjunkturenkäter visar på ett något bättre stämningsläge. Det återstår att se om den nedåtgående trenden bryts.

Av särskilt intresse är också att se om det sker något skifte i hur efterfrågan fördelas mellan världens olika regioner. I förra Exportchefsindex var det en övervikt av företag som räknade med förbättrad efterfrågan på tre månaders sikt för de flesta regioner. Undantaget var Västeuropa där de flesta företag fortfarande hade svårt att se en förbättring.

Frågorna i Exportchefsindex avser exportförsäljningen och marginaler senaste kvartalet, exportorderstocken och leveranstiderna samt en bedömning av marknadstillväxt per region, marginaler och exportförsäljning kommande kvartal.

Respondenter är exportansvariga i 225 företag. Alla stora företag finns med i undersökningen men hälften av respondenterna har en exportförsäljning under 250 miljoner SEK.

- Genom att vi intervjuar ett stort antal företag med exportförsäljning under 250 miljoner kronor kan vi också presentera en indikator för hur det går för små- och medelstora företag, säger Mauro Gozzo.

EMI baserar sig på informationen från momsregistret och omfattar därmed såväl varuexport som tjänsteinkomster. Det är den tjugoandra mätningen som görs och Business Sweden kan därmed presentera en tidsserie på mer än fem år. Resultatet presenteras av Business Swedens chefekonom Mauro Gozzo.

Tid: Måndagen den 26 augusti kl. 10.00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan: press@business-sweden.se
Välkommen!


För ytterligare information kontakta:
Mauro Gozzo, chefekonom Business Sweden, tel. 08-588 66 035
Marie Elfstrand, pressekreterare Business Sweden, tel. 072-540 93 38

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vi stärker och marknadsför Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 500 medarbetare i 57 länder och i varje region i Sverige, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

22 Augusti 2013