Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Pressinbjudan: Business Sweden presenterar Exportchefsindex för första kvartalet - den aktuella exporttemperaturen hos svenska företag

Vi fick en mindre återhämtning i svensk export under 2014. Varuexporten ökade med 3 procent i löpande priser. Siffror för tjänsteexporten finns bara för de tre första kvartalen 2014 då ökningen var 5 procent från föregående år. Växelkursens utveckling har bidragit till stigande exportpriser i svenska kronor, vilket innebär att volymökningen varit betydligt lägre än vad ökningen i exportvärde antyder. SCB gör en månatlig sammanställning över exportföretagens orderingång som uppvisade en svagt vikande tendens under sommaren och hösten. Den senaste mätningen som avsåg december utgjorde dock en klar förbättring.

För att mäta den aktuella exporttemperaturen har Business Sweden åter låtit intervjua exportcheferna i alla större företag samt ett urval små och medelstora företag. Intervjuerna har gjorts i slutet av januari och under de två första veckorna av februari, vilket innebär att resultatet kommer att vara rykande färskt.

- Exportchefsindex blev 55,1 i november, en nedgång från föregående mätning då förväntningarna skalades ned om den närmaste framtiden. Framför allt förväntningarna om Europa sänktes medan däremot fler räknade med ökad efterfrågan från Asien. Vi får nu se hur företagen tycker att det har gått och vad man tror om den närmaste framtiden, säger Mauro Gozzo, chefekonom på Business Sweden.

I Exportchefsindex utgör 50 gränsen mellan uppgång och nedgång. Delindex för förväntningarna på tre månaders sikt var en rejäl bit över 50 i den senaste mätningen. Av särskilt intresse är också att se hur företagen bedömer efterfrågan från världens olika regioner.

Frågorna i Exportchefsindex avser exportförsäljning och marginaler senaste kvartalet, exportorderstock och leveranstider samt bedömning av marknadstillväxt per region, marginaler och exportförsäljning kommande kvartal.
 
Respondenter är exportansvariga i 225 företag. Alla stora företag finns med i undersökningen, men hälften av respondenterna har en exportförsäljning under 250 miljoner SEK.

- Genom att vi intervjuar ett stort antal företag med exportförsäljning under 250 miljoner kronor kan vi också presentera en indikator för hur det går för små och medelstora företag, säger Mauro Gozzo.

EMI baserar sig på informationen från momsregistret och omfattar både varuexport och tjänsteexport.Resultatet presenteras av Business Swedens chefekonom Mauro Gozzo.

Tid: Tisdagen den 17 februari kl. 09.30
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan: press@business-sweden.se


För ytterligare information kontakta:

Mauro Gozzo, chefekonom Business Sweden, tel. 08-588 66 035
Emilie Eliasson Hovmöller, pressekreterare Business Sweden tel. 072-540 93 38

Business Sweden stärker Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 400 medarbetare i 50 länder och i varje region i Sverige, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

16 Februari 2015