Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Pressinbjudan: Business Sweden presenterar Exportchefsindex för första kvartalet - den aktuella exporttemperaturen hos svenska företag

Svensk export av varor minskade 2013 med sju procent i löpande priser. En stor del av nedgången är en effekt av den starkare kronan. Glädjande är dock att trenden för varuexporten under årets lopp varit positiv. I december ökade denna export i löpande priser jämfört med december föregående år. För tjänsteexporten har uppgifter ännu inte publicerats, men siffrorna kommer att vara bättre än för varuexporten.

För att mäta den aktuella exporttemperaturen har Business Sweden åter låtit intervjua exportcheferna i alla större företag samt ett urval små och medelstora företag. Intervjuerna har huvudsakligen genomförts nu i februari vilket innebär att resultatet kommer att vara rykande färskt.

- Exportchefsindex blev goda 56,0 i november, då positiva förväntningar om framtiden i kombination med en förbättrad uppfattning om den faktiska exportförsäljningen höll uppe indexet. Vi börjar nu också se en begynnande förbättring i den exportstatistik som kommer in, säger Mauro Gozzo, chefekonom på Business Sweden.

I Exportchefsindex utgör 50 gränsen mellan uppgång och nedgång. Delindex för förväntningarna på tre månaders sikt var en rejäl bit över 50 i den senaste mätningen.
Av särskilt intresse är också att se om det sker något skifte i hur efterfrågan fördelas mellan världens olika regioner. I förra Exportchefsindex fanns en övervikt av företag som räknade med förbättrad efterfrågan på tre månaders sikt för samtliga regioner, men där Asien stod för det starkaste utfallet.
Frågorna i Exportchefsindex avser exportförsäljning och marginaler senaste kvartalet, exportorderstock och leveranstider samt bedömning av marknadstillväxt per region, marginaler och exportförsäljning kommande kvartal.

Respondenter är exportansvariga i 225 företag. Alla stora företag finns med i undersökningen, men hälften av respondenterna har en exportförsäljning under 250 miljoner SEK.
- Genom att vi intervjuar ett stort antal företag med exportförsäljning under 250 miljoner kan vi också presentera en indikator för hur det går för små och medelstora företag, säger Mauro Gozzo.
EMI baserar sig på informationen från momsregistret och omfattar därmed såväl varuexport som tjänsteinkomster. Det är det tjugosjätte kvartalet som undersökningen görs och Business Sweden kan därmed presentera en ganska lång tidsserie. Resultatet presenteras av Business Swedens chefekonom Mauro Gozzo.

Tid: Torsdagen den 13 februari kl. 10.00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan: press@business-sweden.se


 

För ytterligare information kontakta:
Mauro Gozzo, chefekonom Business Sweden, tel. 08-588 66 035
Emilie Eliasson Hovmöller, pressekreterare Business Sweden, tel. 072-540 93 38

Business Sweden stärker Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 500 medarbetare i 57 länder och i varje region i Sverige, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.


 

12 Februari 2014