Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Pressinbjudan: Business Sweden presenterar Exportchefsindex för fjärde kvartalet - den aktuella exporttemperaturen hos svenska företag

Svensk export fortsätter att gå knackigt, trots att aktiviteten sakta ökar på flera av våra största exportmarknader. Varuexporten för tredje kvartalet uppvisade en fortsatt minskning från föregående år i löpande priser. Minskningen var 5 procent, en förbättring från andra kvartalets -9 procent. För tjänsteexporten har utfallet ännu inte publicerats, men där kommer siffrorna att vara något bättre.

För att mäta den aktuella exporttemperaturen har Business Sweden åter låtit intervjua exportcheferna i alla större svenska företag samt ett urval små och medelstora företag. Intervjuerna har huvudsakligen genomförts i november, vilket innebär att resultatet kommer att vara rykande färskt.

- Exportchefsindex blev så högt som 56,5 i augusti, då positiva förväntningar om framtiden i kombination med en förbättrad uppfattning om den faktiska exportförsäljningen kompenserade för svaga orderstockar. Ändå har vi inte kunnat avläsa några större effekter i den exportstatistik som kommit in, säger Mauro Gozzo, chefekonom på Business Sweden.

I Exportchefsindex utgör 50 gränsen mellan uppgång och nedgång. Delindex för förväntningarna på tre månaders sikt var en rejäl bit över 50 i den senaste mätningen.
Av särskilt intresse är också att se om det sker något skifte i hur efterfrågan fördelas mellan världens olika regioner. I förra Exportchefsindex var det en övervikt av företag som räknade med förbättrad efterfrågan på tre månaders sikt för samtliga regioner, men där Asien stod för det starkaste utfallet.
Frågorna i Exportchefsindex avser exportförsäljningen och marginaler senaste kvartalet, exportorderstocken och leveranstiderna samt bedömning av marknadstillväxt per region, marginaler och exportförsäljning kommande kvartal.

Respondenterna är exportansvariga i 225 företag. Alla stora företag finns med i undersökningen, men hälften av respondenterna har en exportförsäljning under 250 miljoner SEK.
- Genom att vi intervjuar ett stort antal företag med exportförsäljning under 250 miljoner, kan vi också presentera en indikator för hur det går för små- och medelstora företag, säger Mauro Gozzo.

EMI baserar sig på informationen från momsregistret och omfattar såväl varuexport som tjänsteinkomster. Det är den tjugofemte mätningen som görs och Business Sweden kan därmed presentera en tidsserie på mer än sex år. Resultatet presenteras av Business Swedens chefekonom Mauro Gozzo.

Tid: Torsdagen den 14 november kl. 10.00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan: press@business-sweden.se


 

För ytterligare information kontakta:
Mauro Gozzo, chefekonom Business Sweden, tel. 08-588 66 035
Emilie Eliasson Hovmöller, pressekreterare Business Sweden, tel. 072-516 61 37
Business Sweden stärker Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 500 medarbetare i 57 länder och i varje region i Sverige, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

 

 

13 November 2013