Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Pressinbjudan: Business Sweden presenterar Exportchefsindex för fjärde kvartalet - den aktuella exporttemperaturen hos svenska företag

2013 var ett av de sämre åren under de senaste decennierna med negativ volymutveckling för svensk export. Förhoppningarna om en återhämtning i år har hittills inte infriats. Vi har fått en liten uppgång i löpande priser, som till stor del beror på att en svagare växelkurs lett till ökade exportintäkter i svenska kronor. För januari-augusti ökade varuexporten med 2 procent i löpande priser. Siffror för tjänsteexporten publiceras bara en gång per kvartal och första halvårets uppgång var 5 procent i löpande priser. Det bör innebära att exporten fram till augusti i stort sett stått och stampat i volymtermer.

För att mäta den aktuella exporttemperaturen har Business Sweden åter låtit intervjua exportcheferna i alla större företag samt ett urval små och medelstora företag. Intervjuerna har huvudsakligen gjorts i november, vilket innebär att resultatet kommer att vara rykande färskt.

- Exportchefsindex blev 58,1 i augusti. Positiva förväntningar på såväl marknadsefterfrågan som avkastningen på exportförsäljningen bidrog till det positiva utfallet. Om dessa förväntningar har infriats och vad man nu tror om framtiden är frågor jag tar upp i min presentation, säger Mauro Gozzo, chefekonom på Business Sweden.

I Exportchefsindex utgör 50 gränsen mellan uppgång och nedgång. Delindex för förväntningarna på tre månaders sikt var en rejäl bit över 50 i den senaste mätningen. Av särskilt intresse är också att se om det sker något skifte i hur efterfrågan fördelas mellan världens olika regioner.

Frågorna i Exportchefsindex avser exportförsäljning och marginaler senaste kvartalet, exportorderstock och leveranstider samt bedömning av marknadstillväxt per region, marginaler och exportförsäljning kommande kvartal. Respondenter är exportansvariga i 225 företag. Alla stora företag finns med i undersökningen, men hälften av respondenterna har en exportförsäljning under 250 miljoner SEK.

- Genom att vi intervjuar ett stort antal företag med exportförsäljning under 250 miljoner kronor kan vi också presentera en indikator för hur det går för små och medelstora företag, säger Mauro Gozzo.

EMI baserar sig på informationen från momsregistret och omfattar både varuexport och tjänsteinkomster. Uppgifter för tjänsteexporten har ännu inte publicerats. Resultatet presenteras av Business Swedens chefekonom Mauro Gozzo.

Tid: Tisdagen den 18 november kl. 10.00

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan: press@business-sweden.se


För ytterligare information kontakta:

Mauro Gozzo, chefekonom Business Sweden, tel. 08-588 66 035

Emilie Eliasson Hovmöller, pressekreterare Business Sweden tel. 072-540 93 38

Business Sweden stärker Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 500 medarbetare i 57 länder och i varje region i Sverige, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

17 November 2014