Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Pressinbjudan: Business Sweden presenterar Exportchefsindex för andra kvartalet - den aktuella exporttemperaturen hos svenska företag

Svensk export ökade 2014 med 3,5 procent i fasta priser, främst på grund av ökad tjänsteexport. I år har exporten fortsatt att återhämta sig, men i långsamt tempo. Varuexporten ökade första kvartalet med 5 procent i löpande priser. Men exportpriserna uppskattas ha ökat samma period med mer än 3 procent, som ett resultat av en svagare svensk krona.

SCB:s månatliga sammanställning över exportföretagens orderingång visar en liten uppgång i fasta priser mellan fjärde kvartalet i fjol och årets första kvartal. Exportorderingången minskade dock med en procentenhet första kvartalet jämfört med samma period i fjol. Siffror för årets tjänsteexport har ännu inte publicerats.

För att mäta den aktuella exporttemperaturen har Business Sweden åter intervjuat exportcheferna i alla större företag samt ett urval små och medelstora företag. Intervjuerna har gjorts i slutet av april och början av maj, vilket innebär att resultatet kommer att vara rykande färskt.

- Exportchefsindex blev 54,3 i februari, en nedgång från båda de två närmast föregående mätningarna. Förväntningarna om den närmaste framtiden uppvisade däremot en förbättring. Framför allt fick vi förbättrade förväntningar när det gäller efterfrågan i Västeuropa. Vi får nu se hur företagen tycker att det har gått och vad man tror om den närmaste framtiden, säger Mauro Gozzo, chefekonom på Business Sweden.

I Exportchefsindex utgör 50 gränsen mellan uppgång och nedgång. Delindex för förväntningarna på tre månaders sikt var en rejäl bit över 50 i den senaste mätningen. Av särskilt intresse är också att se hur företagen bedömer efterfrågan från världens olika regioner.

Frågorna i Exportchefsindex avser exportförsäljning och marginaler senaste kvartalet, exportorderstock och leveranstider samt bedömning av marknadstillväxt per region, marginaler och exportförsäljning kommande kvartal.
 
Respondenter är exportansvariga i 225 företag. Alla stora företag finns med i undersökningen, men hälften av respondenterna har en exportförsäljning under 250 miljoner SEK.

- Genom att vi intervjuar ett stort antal företag med exportförsäljning under 250 miljoner kronor kan vi också presentera en indikator för hur det går för små och medelstora företag, säger Mauro Gozzo.

EMI baserar sig på informationen från momsregistret och omfattar både varuexport och tjänsteexport.Resultatet presenteras av Business Swedens chefekonom Mauro Gozzo.Tid: Tisdagen den 12 maj kl. 09.30
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan: press@business-sweden.se 

För mer information, kontakta gärna:
Mauro Gozzo, chefekonom Business Sweden, tel. 08-588 66 035
Emilie Eliasson Hovmöller, presschef  Business Sweden, tel. 072-540 93 38

Business Sweden stärker Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 400 medarbetare i Sverige och på 46 marknader, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska företag att investera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

11 Maj 2015