Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Pressinbjudan: Business Sweden presenterar Exportchefsindex (EMI) för första kvartalet - den aktuella exporttemperaturen hos svenska företag

Varuexporten minskade 2012 med 4 procent i löpande priser. För tjänsteexporten har utfallet ännu inte publicerats, men för de tre första kvartalen uppvisade den en ökning på 7 procent. Tjänsteexporten kommer ändå inte kunna kompensera fullt ut för nedgången i varuexporten, åtminstone i värde.

För att mäta den aktuella exporttemperaturen har Business Sweden åter låtit intervjua exportcheferna i alla större företag samt ett urval små och medelstora företag. Intervjuerna har genomförts nu i februari vilket innebär att resultatet kommer att vara rykande färskt.

- Exportchefsindex rasade till 43,2 i november, en nivå som bekräftats i en klart vikande export. De exportsiffror som kommit in visar att svensk export gått sämre än för flertalet av våra konkurrentländer i Västeuropa, säger Mauro Gozzo, chefekonom på Business Sweden.

I EMI utgör 50 gränsen mellan uppgång och nedgång. Delindex för förväntningarna på tre månaders sikt var en rejäl bit under 50 i den senaste mätningen. Åtskilliga internationella konjunkturenkäter visar på något bättre stämningsläge. Det återstår att se om den nedåtgående trenden bryts.

Av särskilt intresse är också att se om det sker något skifte i hur efterfrågan fördelas mellan världens olika regioner. I förra Exportchefsindex var det ändå en övervikt av företag som räknade med förbättrad efterfrågan från såväl Nord- och Sydamerika samt för Asien.

Frågorna i EMI avser exportförsäljningen och marginaler senaste kvartalet, exportorderstocken och leveranstiderna samt bedömning av marknadstillväxt per region, marginaler och exportförsäljning kommande kvartal.
 
Respondenter är exportansvariga i 225 företag. Alla stora företag finns med i undersökningen men hälften av respondenterna har en exportförsäljning under 250 miljoner SEK.

- Genom att vi intervjuar ett stort antal företag med exportförsäljning under 250 miljoner kan vi också presentera en indikator för hur det går för små- och medelstora företag, säger Mauro Gozzo.

EMI baserar sig på informationen från momsregistret och omfattar därmed såväl varuexport som tjänsteinkomster. Det är den tjugoandra mätningen som görs och Business Sweden kan därmed presentera en tidsserie på mer än fem år. Resultatet presenteras av Business Swedens chefekonom Mauro Gozzo.

Tid: Torsdagen den 14 februari kl. 10.00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan: press@business-sweden.se

Välkommen!          
___________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Mauro Gozzo, chefekonom Business Sweden, T 08-588 66 035
Marie Elfstrand, pressekreterare Business Sweden, T 072-540 93 38

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vi gör Sverige mer attraktivt att göra affärer med.

13 Februari 2013