Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Pressinbjudan: Business Sweden presenterar Exportchefsindex för andra kvartalet - den aktuella exporttemperaturen hos svenska företag

2013 var ett av de svagaste åren för svensk export under efterkrigstiden. Varuexporten inledde dock 2014 med en försiktig återhämtning. Första kvartalet ökade varuexporten med en uppgång på 1,4 procent jämfört med motsvarande period 2013. Tjänsteexporten kommer att visa ännu bättre siffror, men de har ännu inte publicerats. SCB:s statistik över orderingången från exportmarknaden som sträcker sig fram till mars visar också på en långsam återhämtning.

För att mäta den aktuella exporttemperaturen har Business Sweden åter låtit intervjua exportcheferna i alla större företag samt ett urval små och medelstora företag. Intervjuerna har genomförts i slutet av april och i början av maj, vilket innebär att resultatet kommer att vara rykande färskt.

- Exportchefsindex blev starka 59,6 i februari och förväntningarna om framtiden drev då uppgången. Vi får nu se i vilken utsträckning företagen tycker att förväntningarna har infriats och vad man tror om den närmaste framtiden, säger Mauro Gozzo, chefekonom på Business Sweden.

I Exportchefsindex utgör 50 gränsen mellan uppgång och nedgång. Delindex för förväntningarna på tre månaders sikt var en rejäl bit över 50 i den senaste mätningen. Av särskilt intresse är också att se om det sker något skifte i hur efterfrågan fördelas mellan världens olika regioner. I februari var förhoppningarna främst starka för Asien, men ett växande antal företag räknade också med stigande efterfrågan från Europa som väger tungt för svensk export.

Frågorna i Exportchefsindex avser exportförsäljning och marginaler senaste kvartalet, exportorderstock och leveranstider samt bedömning av marknadstillväxt per region, marginaler och exportförsäljning kommande kvartal.
 
Respondenter är exportansvariga i 225 företag. Alla stora företag finns med i undersökningen, men hälften av respondenterna har en exportförsäljning under 250 miljoner SEK.

- Genom att vi intervjuar ett stort antal företag med exportförsäljning under 250 miljoner kronor kan vi också presentera en indikator för hur det går för små och medelstora företag, säger Mauro Gozzo.

EMI baserar sig på informationen från momsregistret och omfattar både varuexport och tjänsteinkomster.Resultatet presenteras av Business Swedens chefekonom Mauro Gozzo.

Tid: Torsdagen den 15 maj kl. 10.00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan: press@business-sweden.se


 

För ytterligare information kontakta:
Mauro Gozzo, chefekonom Business Sweden, tel. 08-588 66 035
Emilie Eliasson Hovmöller, pressekreterare Business Sweden tel. 072-540 93 38

Business Sweden stärker Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 500 medarbetare i 57 länder och i varje region i Sverige, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

14 Maj 2014