Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Mer FN-handel åt Sverige

Sverige är ett av de främsta bidragsländerna inom internationella upphandlingar, ett affärsområde som stadigt växer sig starkare. Regeringen har initierat en handlingsplan för internationella upphandlingar med Business Sweden som central aktör för att öka svenska företags andel inom upphandlingar av den här typen. Ett område där svenska företags medverkan har potential att växa är FN-upphandlingar.

FN har funnits i nästan sextio år och verkar för internationell fred, säkerhet och en stabil värld. Organisationen har kontor över hela världen, och de som har en central roll i internationella upphandlingar finns belägna i Genève, Nairobi, Köpenhamn, Rom och New York. Business Sweden har resurser på samtliga av dessa marknader och bra relationer med nyckelpersoner inom upphandlingar finansierade av FN.

För närvarande levererar svenska företag varor som förhandstillverkade hus, säkerhetsutrustning, skolmaterial, medicinska förnödenheter samt logistiktjänster till FN. Då varje FN-organ har en specifik profil med varierande efterfrågan på typer av varor, finns det tillfälle för fler svenska företag att göra affärer med FN. Det finns efterfrågan på ett stort urval av varor och tjänster, allt från medicinsk utrustning till nödhjälpsmat, transportsystem, konsulttjänster och kontorsmaterial. Efterfrågan förväntas öka på varor som ”emergency kits”, innovativa betalningssystem och ny teknologi för matproducenter.

Vi behöver inte se långt bortom Sveriges gränser för att hitta stora möjligheter till handel med FN-organ. Danmark är nämligen en viktig nation för FN, då Köpenhamn är världens sjätte största FN-stad bland alla bidragsländer i fråga om antalet FN-organ på plats. UN City invigdes i Köpenhamn i juni 2013. Här finns hela åtta FN-organ, med 1100 anställda. Danmark är just nu Sveriges fjärde största handelspartner, med en exporthandel på cirka sju procent. Den starka ekonomiska anknytningen och den geografiska närheten gör att denna FN-hub är ett attraktivt mål för svensk export.

Business Sweden i Köpenhamn har under en tid arbetat med FN-relaterade projekt för svenska företag. Förra året genomfördes dessutom en studie av Business Sweden i Köpenhamn för att ta reda på vilka sektorer och affärsområden inom FNs verksamhet som innehar handelsmöjligheter för svenska företag. Man kom fram till att Sverige är en så kallad ”under-utilized donor” med en andel på bara 0,19 procent (jämfört med Danmarks 2,59 %) av FN:s totala upphandlingsvolym på 15,5 miljarder dollar år 2012.

Därför bjuder Business Sweden in till ett kostnadsfritt frukostseminarium på Slagthuset i Malmö den 29 april, där svenska företag har möjlighet att få veta mer om handel med FN och dess organ. Vi kommer dessutom att introducera deltagare till det nordiska FN-seminarium som äger rum i UN City i Köpenhamn 11-12 juni i år.

Du kan registrera dig för eventet på Business Swedens hemsida. Om du har frågor angående eventen, handel med FN eller internationella upphandlingar i allmänhet är du välkommen att kontakta Business Sweden för mer information.

17 April 2014