Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Innovationer i fokus på främjanderesa till Tyskland

Business Sweden arrangerar tillsammans med Sveriges ambassad i Berlin och lokala partners, så som Hamburgs Handelskammare och Ericsson, ett antal näringslivsfrämjande aktiviteter i samband med kronprinsessparets och handelsminister Ewa Björlings besök i Hamburg, Düsseldorf och Essen den 28-29 januari.

Tyskland är Sveriges största affärspartner – det är landet vi handlar mest med och det land som investerar mest i Sverige.

Programmet inriktar sig på IT- och telekom, energi- och miljöteknik samt kreativa näringar - strategiska framtidsbranscher för Sverige och prioriterade affärsområden för Business Sweden.

-  Innovation, uthålliga affärsmodeller och kvalitet i både produkter och tjänster är framgångsfaktorer för svenska företag på den tyska marknaden. I kombination med stora tyska investeringar inom bland annat förnybar energi och telekominfrastruktur banar det väg för ökade affärer mellan våra länder, säger Anna Nordström, chef för Business Sweden i Tyskland.

Besöket inleds i Hamburg den 28 januari då kronprinsessparet och handelsministern deltar i ett seminarium om moderna gröna städer som Business Sweden och Sveriges ambassad arrangerar i samarbete med Hamburgs Handelskammare. Syftet med seminariet är att främja utbytet av idéer och lösningar på de utmaningar för grön stadsutveckling som Tyskland och Sverige står inför. Särskilt fokus ligger på hållbar stadsutveckling ur ett helhetsperspektiv, tillgänglighet och hållbara mobilitetslösningar samt sociala tjänster och fritidsinrättningar för en hög livskvalitet. I Hamburg invigs också utställningen Design S och Ung Svensk Form.

Därefter går resan vidare till Düsseldorf och Essen då kronprinsessparet och handelsministern bland annat deltar i ett seminarium om affärsmöjligheter inom den digitala ekonomin, arrangerat av Business Sweden, Sveriges ambassad och Ericsson. Seminariet handlar om gemensamma möjligheter och utmaningar för den svenska och tyska ICT-industrin med fokus på digitala tjänster, infrastruktur samt machine to machine (M2M). Det övergripande målet med aktiviteterna är att initiera och fördjupa affärsdialoger mellan svenska företag och tyska aktörer i syfte att hitta konkreta affärsmöjligheter för svenska företag i Tyskland och attrahera tyska investeringar till Sverige.

I Essen medverkar kronprinsessparet, handelsministern, Business Sweden och deltagare från kulturhuvudstaden Umeå och tidigare kulturhuvudstaden Essen i ett rundabordssamtal om kulturella innovationers betydelse för tillväxt. 

 


För ytterligare information, kontakta:
Business Swedens presstelefon: 072-540 93 38

Business Sweden stärker Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 500 medarbetare i 57 länder och i varje region i Sverige, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

24 Januari 2014