Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Garantier, krediter och lån: vilket finansieringsalternativ passar ditt företag?

När du har tagit beslutet om att börja exportera internationellt är det viktigt att tänka på din finansieringsstrategi.

Din finansiering kan vara avgörande när det gäller att locka kunder och rätt finansieringsmetod kan urskilja ditt företag från dina konkurrenter. Men vad behöver du tänka på när du ska finansiera dina internationella affärer? När du undersöker möjligheter inför en utlandssatsning kan det vara bra att ha finansiering för exempelvis förstudier. Det är även viktigt när du behöver rörelsekrediter eller säkerheter för att kunna ställa kontraktsgarantier. Din kund vill ha en kredit – hur ska du finansiera det? Riskkapital via extern finansiering är också ett viktigt moment när ditt företag vill ta sig in på nya marknader.

Exportlån från Almi

Om du har en konkret exportorder men behöver marknadskompletterande finansiering, utöver vad företagets bank kan bidra med, finns det möjlighet för exportlån. Ett exportlån har en högre ränta än motsvarande lån på den privata marknaden, men kan finansiera upp till 90 % av företagets kapitalbehov. Tillsammans med EKN, SEK och Swedfund, samarbetar Business Sweden med Almi, som erbjuder ett exportlån för företag med kapitalbehov i samband med en exportsatsning. Det finns ingen övre beloppsgräns och företag med en årlig omsättning under 500 mkr och med högst 250 anställda kan få hjälp med ett exportlån. Företag inom denna ram räknas enligt EU-definition som små till medelstora företag.

Rörelsekreditgaranti från EKN

Små och medelstora företag med utsikter mot export kan dra fördel av en rörelsekreditgaranti från EKN. En rörelsekreditgaranti underlättar ditt företags kapitalförsörjning, minskar bankens risk på kredittagaren och ökar utrymmet för nya krediter. Med en rörelsekreditgaranti delar banken risken med EKN när du får krediter från banken som avser kapital för att finansiera exportverksamhet. EKN garanterar 50 % av det beviljade beloppet och rörelsekreditgarantin skyddar banken mot eventuell förlust. Om kredittagaren inte betalar tillbaka den garanterade krediten till banken kliver alltså EKN in.

Det finns situationer då behovet av kapital kan vara lite större. Till exempel kan det behövas för kostnader som uppkommer innan exportorder är tecknad eller efter avtal. En rörelsekreditgaranti är användbar för kortsiktigt kapital, särskilt i början av ny etablering. Däremot ska det vara skiljt från kredittagarens behov av mer långsiktigt kapital för fortsättningen av affärsutvecklingen. Om din ansökan avser en checkkredit eller ett lån som inte ska användas till att finansiera en specifik exportaffär, vill EKN att en väsentlig del av kredittagarens omsättning utgörs av export av svenska varor eller tjänster.

Motgaranti från EKN

Det kan hända att du som exportör behöver en kontraktsgaranti som du lämnar till köparen som säkerhet. Kontraktsgarantin kan du av få av exempelvis banken, som då garanterar att dina åtaganden är korrekta. Med en motgaranti från EKN minskar bankens risk och gör det lättare för dig och ditt företag att få banken att ställa ut kontraktsgarantier. En motgaranti ges till utlånaren för att täcka regressrisk på exportören om förmånstagaren – förmodligen din kund – begär utbetalning. Det gäller oavsett om du som exportör har fullgjort dina skyldigheter enligt köpeavtalet eller inte. Detta är särskilt bra att ha i tidiga skeden av exporthandel, då ditt företag kan behöva mer stöd för att komma igång. Motgarantier är mycket flexibla och kan användas mot alla typer av kontraktsgarantier, inklusive både villkorade och icke villkorade (så kallade ’On Demand-garantier’). De kan användas av företag i alla storlekar.

Säkerställa betalning och Exportkredit

När det sedan är dags för leverans kan ditt företag vilja ha någon form av säkerhet mot att inte få betalt och din kund vill ha en kredit och hur kan du finansiera det?

EKN erbjuder en garanti mot kundfordringar som försäkrar ditt företag mot risken att inte få betalt under en affär dvs om inte köparen i utlandet betalar fordran enligt avtalet. Med en EKN-garanti vet du att du får ersättning om din kund inte betalar, vilket underlättar för dig att erbjuda kunden kredit.

Du kan också använda garantin som säkerhet om du väljer att låta en bank eller ett annat kreditinstitut finansiera affären. Då överlåter du fordran och rättigheterna under garantin till finansiären.

När du ansöker om en garanti gör EKN en kostnadsfri riskanalys av affären och du får en offert. När det är dags för din affär anmäler du till EKN att du vill använda den offererade garantin. EKN skickar faktura på premien och garantin träder i kraft när du har betalt. Om betalning uteblir anmäler du detta till EKN. EKN tar då över fordran och betalar ut det garanterade beloppet efter en viss karenstid.

På grund av EU-regler kan EKN inte garantera exportaffärer till industriländer när risktiden (vanligtvis detsamma som kredittiden) är kortare än 24 månader (s k marknadsmässiga risker). Länder som avses är Australien, länder inom EU, Island, Japan, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Schweiz och USA.

Ett alternativ till EKN är att använda sig av bankernas rembursinstrument som är ett klassiskt och säkert betalningsinstrument. Rembursen är ett åtagande av den rembursöppnande banken att betala förmånstagaren (oftast exportören) ett fastställt belopp om denne uppfyller rembursens villkor. Att arbeta med en Tidsremburs kan vara ett bra upplägg. En Tidsremburs är en remburs med en framtida förfallodag dvs man lägger in krediten i rembursen. Exportören kan sen diskontera rembursen hos sin bank, för exportören blir det alltså en kontantaffär. Är rembursen bekräftad (dvs risken på rembursöppnande bank och land är täckt av den svenska banken) så diskonteras rembursen utan regress.

Remburs är bra att använda när man gör affärer med en ny kund, när köparens betalningsförmåga är svag, när det gäller stora belopp, om varorna är specialtillverkade, om det finns behov av säkerhet för finansiering eller vid export till länder med brist på utländsk valuta eller med osäker betalningsförmåga.

Det finns flera olika typer av remburs, men den bästa rembursen ur ett svenskt exportföretags perspektiv är:

- Avista remburs (Payable at sight)

- Betalbar i Sverige (Payable in Sweden)

- Bekräftad av svensk bank (Confirmed by a Swedish bank)

Om ditt företag skulle dra nytta av finansiering utöver banklån kan det vara en bra idé att överväga de här alternativen och se vilket som skulle passa ditt företag och dess utveckling bäst. Du kan också hitta mer information på Business Swedens hemsida; se bland annat Finansieringsguiden, som kan hjälpa dig med alternativa finansieringslösningar. Exportguiden som har information om både finansiering och säkra betalningslösningar vid export. Business Sweden har även en kurs i leveransvillkor och utlandsbetalningar där du kan lära dig mer om just leveranser och betalningar vid utlandsexport.

10 April 2014