Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Referat: Business Swedens seminarier i Almedalen

Den 2 juli arrangerade Business Sweden två seminarier om vilka utmaningar svenska företag står inför och hur dessa utmaningar påverkar Sveriges framtida export. Nedan följer två referat.

Seminarium 1: ”Förändrade förutsättningar och nya utmaningar - svenska företags framtid på globala marknader”

Ylva Berg, vd på Business Sweden, inledde med att berätta om Business Swedens roll och uppdrag. Hon beskrev även kort vilka trender som påverkar svenska företag. Det pågår just nu en globaliseringstrend, en digitaliseringstrend, en automatiseringstrend och inte minst en urbaniseringstrend. Ylva Berg förutspår att vi snarare kommer att bedriva handel med marknader än med länder i framtiden.

Staffan Helgesson, vd & partner, Creandum, Elisabeth Thand-Ringqvist, vd Företagarna, Tobias Åbonde, Nordic Director Home Delivery, Bring Logistik Norden, samt Sören Johansson, Vice President Business Development, Elekta, deltog i seminariet. Bland utmaningarna för svensk export nämnde deltagarna den förhållandevis höga bolagsbeskattningen av små företag, att små företag inte växer, snabba förändringar i omvärlden, och svårigheterna att hitta och ta tillvara på rätt kompetens.

Ylva Berg sammanfattade seminariet med att lyfta fram vår snabbföränderliga värld. Allt går mycket snabbt och det gäller att inte ”vila på hanen”. Sverige består av en mängd små företag, men vi måste skapa fler medelstora företag. Om ambitionen är tillväxt måste det finnas företag som är beredda att växa för att ersätta större företag som flyttar ut från vårt land. Ylva Berg skulle därför vilja se en folkrörelse i Sverige som verkar för att öka kunskapen om hur viktigt det är att svenska företag växer.

Det handlar också om att stora svenska bolag bör samverka bättre med mindre företag. En av Business Swedens viktigaste uppgifter är att tillhandahålla lokala nätverk internationellt och agera dörröppnare till nyckelpersoner och beslutsfattare på utlandsmarknaderna.

Seminarium 2: ”Sveriges exportframtid – så styr politiken rätt

Det andra seminariet var en politisk debatt mellan handelsminister Ewa Björling och socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg.

På frågan om hur man ska främja svensk export och attrahera utländska investeringar till Sverige, nämnde båda debattörerna färre handelshinder, frihandelsavtal och att förenkla för svenska företag att växa internationellt. Damberg kritiserade regeringen för att dra ned på stödet till Business Sweden. Han menar att det behövs ett långsiktigt främjande för att stärka varumärket Sverige. Det krävs bland annat ökad utrikesrepresentation på utlandsmarknaden och bättre nätverksbyggande mellan svenska företag enligt Damberg. Han menar att det är farligt att utrikesrepresentationen läggs ned när svenskt bistånd dras in. På dessa marknader finns redan ett upparbetat nätverk som det är synd att inte utnyttja. Björling svarade med att säga att biståndet bör vara mer handelsinriktat. I Afrika finns exempelvis de 10 mest växande marknaderna i världen.

Damberg gav också regeringen kritik för att exporten har minskat sedan 2006. Även om det till stor del beror på krisen, hävdar han att många andra länders export har hämtat sig snabbare. Björling besvarade kritiken med att påpeka att svensk export visserligen sjönk med 17 procent till följd av finanskrisen, men att vi då var mer beroende av  EU – 70 procent av svensk export gick dit. Nu har vi delvis styrt om vår export, vilket har resulterat i att Sverige exporterar till fler länder. Kakan är med andra ord större.

Damberg fortsatte att pressa Björling på det minskade anslaget till Business Sweden, varpå Björling svarade att regeringen har försökt främja Sverigebilden efter bästa förmåga. Det går däremot inte att säga var regeringen landar i budgetförhandlingarna, men Björling antydde en förhoppning om att ”landa någon annanstans”.

Hur ska då Sverige göras attraktivt för utländska investeringar? Damberg menar att Sverigebilden måste stärkas, varmärket får inte slarvas bort, då det är en del av vår komparativa fördel. Det handlar också om att stärka det statliga riskkapitalet, enligt Damberg. Björling tryckte på att införa en konkurrenskraftig bolagsskatt, bra anställningsvillkor, lägre arbetsgivaravgift för unga, tillstånd att köpa mark, god infrastruktur och jobbmöjligheter. Vi står för öppenhet och transparans och minskat regelkrångel jämfört med andra länder, men vi ska inte vara nöjda, menar Björling. Det är viktigt att berätta hur fantastiskt Sverige är, men dessvärre är vi inte tillräckligt bra på att skryta om oss själva ute i världen enligt Björling.

Slutligen diskuterades Business Swedens dubbla roll med en privat konsultdel och ett statligt uppdrag. Här var både Ewa Björling, Mikael Damberg och Ylva Berg överens om att Business Swedens ägandeform inte bör förändras, då den har utretts vid ett flertal tillfällen. Det finns många fördelar med ett delat ägande, det handlar snarare om att förstärka dessa fördelar än att förändra Business Swedens roll.

Ylva Berg avslutade med att betona Business Swedens uppdrag – att främja tillväxt i Sverige genom att få svenska företag att växa internationellt och att attrahera utländska investeringar till Sverige. 

02 Juli 2014