Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Business Sweden stärker Sveriges export- och investeringsfrämjande

Idag lanseras Business Sweden – en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Resultatet är en slagkraftig och effektiv organisation med uppgift att stärka bilden av Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner.

Business Swedens uppdrag är att förenkla för svenska företag att nå ut med sina produkter och tjänster samt att skapa förutsättningar för mindre företag att växa internationellt. I uppdraget ingår också att identifiera och skapa affärsmöjligheter och intresse kring kompetenscentra, dvs. kluster av branscher, företag och kompetenser på den svenska marknaden. 

- Det nya varumärket är startskottet för det gemensamma arbetet för Sverigenyttan. Målet är att bli ett ännu mer attraktivt, innovativt och konkurrenskraftigt land att göra affärer med både hemma och utomlands. Detta holistiska synsätt kombinerat med vår långa och breda erfarenhet från Exportrådet och Invest Sweden innebär att vi kan ge våra kunder ett heltäckande stöd. I princip kan vi ta oss an alla uppdrag som rör export och investeringar i Sverige, säger Ulf Berg, vd på Business Sweden.

Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet. Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägarskapet ger Business Sweden en ställning som öppnar dörrar på alla nivåer och som även avspeglas i ett brett utbud av tjänster, service, stöd och kontakter för att främja svensk handel och investeringar i Sverige. 

Den 15 september 2011 presenterades utredningen Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige -, handels- och investeringsfrämjande (Ds 2011:29) av Torsten Ericsson på uppdrag av Regeringskansliet. Slutsatsen av utredningen var att Exportrådet och Invest Sweden skulle slås ihop, bland annat då man bedömde att det inte finns någon skarp gräns mellan handel och investeringar samt att nyttan av de statliga medlen skulle öka vid ett samgående.

För ytterligare information, kontakta:
Katinka Palmgren, kommunikationschef Business Sweden, 08-588 661 64 eller 076-112 11 23

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vi gör Sverige mer attraktivt att göra affärer med.

15 Januari 2013