Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Aktörer med uppdrag att främja svensk export

Business Sweden har ett nära samarbete med andra organisationer och myndigheter som på olika sätt kan hjälpa svenska exportföretag. Här presenterar vi några av dessa.

EKN

EKN (Exportkreditnämnden) har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör EKN genom att försäkra exportföretag och banker mot risken för att inte få betalt i exportaffärer, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer. Verksamheten finansieras med garantitagarnas premier. EKN arbetar med allt från småföretagens till de stora koncernernas exportaffärer i 115 länder vilket gör många svåra marknader tillgängliga för svenska exportföretag.

EKN har olika garantityper som skyddar mot betalningsrisker i exportaffärer. En av de vanligaste garantierna är Garanti för kundfordringar som täcker risken att köparen i utlandet inte betalar fordran enligt avtal. Med en EKN-garanti vet exportören att de får ersättning om deras kund inte betalar, vilket underlättar för exportören att erbjuda kunden kredit. Exportören kan också använda garantin som säkerhet om de väljer att låta en bank eller ett annat kreditinstitut finansiera affären. Då överlåter exportören fordran och rättigheterna under garantin till finansiären.

Läs mer om EKN

SEK

SEK (Svensk Exportkredit) har svenska statens uppdrag att erbjuda svenska exportföretag långsiktiga finansiella lösningar.

Med SEK som deltagare i en finansiering kan internationella köpare få krediter för att köpa svenska varor och tjänster, i goda såväl som i dåliga tider. SEK lämnar också krediter direkt till svenska exportföretag så att de kan fortsätta växa. SEK kan erbjuda en längre löptid än vad som annars erbjuds på marknaden. Eller en valuta som annars är svår att låna i. SEK har kunder som regelbundet lånar av SEKs i turkiska lira, mexikanska pesos, koreanska won eller kinesiska renmimbi.

Det finns olika sätt att finansiera exportaffärerna. SEK erbjuder exportkrediter, projektfinansiering, fakturabelåning, kontraktsgarantier och cross-border leasing eller avbetalningsköp. Exportkrediter är den vanligaste formen av finansiering vid stora affärer då köparens investering betyder långa återbetalningstider. I Sverige är tre parter inblandade i exportkrediterna. SEK är finansiär, EKN garanterar kreditrisken och affärsbankerna arrangerar och administrerar processen.

Läs mer om SEK

Swedfund

Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär. Swedfund erbjuder riskkapital och etableringsstöd för investeringar på tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Målet är att utrota fattigdom.

När det gäller riskkapital bygger Swedfunds investeringar på ett långsiktigt men tidsbegränsat engagemang, på mellan fem och tio år. Investeringarna fördelas på aktier, lån och fonder. Lån ges till större företag, ofta i samarbete med andra finansiärer. SEK går alltid in som minoritetsägare.

Swedfund erbjuder även etableringsstödet Swedpartnership till svenska små och medelstora företag i form av finansiering av kunskapsöverföring, maskiner och utrustning. Samarbetet mellan det svenska och det lokala företaget ska avse ett nystartat samarbete eller att samarbetet mellan företagen går in i en ny form, till exempel genom att det svenska företaget, från att tidigare endast ha haft lokal försäljning, startar upp en egen tillverkning i landet.

Läs mer om Swedfund

Almi

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag, Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB.

Almi kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvilliga lån när ingen annan gör det. Almis roll att är ta lite större risk. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. Almis Företagslån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Mikrolånet är för företag med mindre kapitalbehov, främst nya företag som har svår att få kapitalbehovet täckt på annat håll. Almi erbjuder också finansiering för företag som har ett kapitalbehov i samband med en exportsatsning, samt särskilt anpassade finansieringsformer för utveckling av innovationsprojekt.

Läs mer om Almi