Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Hållbarhet i våra uppdrag

Business Sweden stärker Sverige som affärspartner genom att bidra till hållbart företagande, affärsutveckling och tillväxt i Sverige och utomlands.

Vi har i uppdrag av UD att arbeta för hållbarhet genom att öka medvetenheten om affärsetik och ansvarsfullt företagande. Vi har också ett uppdrag från våra ägare att särskilt fokusera på växande sektorer som energieffektivisering och miljöteknik med tydlig koppling till hållbarhet. Vi strävar efter att inkludera hållbarhet i kundrelationer och organisera regelbundna seminarier med fokus på hållbarhet.

Partnerskap för global utveckling

Ökad handel bidrar också till utvecklingen av andra länder. Genom vår globala närvaro och verksamhet på tillväxtmarknader, kan vi bidra till utveckling och tillväxt på dessa marknader. Detta gör vi i samarbete med Sida. Kärnan i samarbetet är att skapa förutsättningar för fler svenska företag att bidra till målen för det svenska utvecklingssamarbetet, i linje med Sveriges politik för global utveckling (PGU).

Under senare år har samarbete skett i Irak, Sydafrika och Botswana. Inom ramen för Actor interaction, där parter från båda länderna har intresse av interaktion, fungerade Business Sweden som facilitator för samarbete mellan lokala företag, myndigheter och organisationer i Botswana och Sverige. Målet har varit att bidra till den ekonomiska utvecklingen genom mer handel och samarbete mellan länderna.