Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Anna Lomza, konsult i Polen

en bild

ANNA LOMZA, KONSULT I POLEN

Hur länge har du arbetat på Business Sweden?

Jag har arbetat på Business Sweden sedan 2014. Jag började som intern och blev sen anställd som Associate efter 6 månader. Nyligen blev jag promotad till konsult.  

Hur ser en dag ut som konsult?

Det finns ingen typisk dag på Business Sweden, varje dag har sina uppgifter, utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Att arbeta som konsult på Business Sweden handlar om att leverera största möjliga värde till våra kunder, vilket betyder att vi verkligen gå på djupet i det vi gör; vi analyserar marknader ur olika perspektiv, använder ett brett urval av tillvägagångssätt och översätter våra slutsatser till kundens specifika organisationsbehov.

Nyligen har jag i stor utsträckning varit delaktig i att förbereda sektorsmarknadsanalyser relaterade till branscher såsom detaljhandel, energi, telekom, försvar och rymden. Dessa typer av projekt inkluderar en hel del research men också många spännande möten med marknadsexperter och grupper av andra intressenter. Något jag verkligen tycker är positivt med mitt jobb är att jag kan utveckla min expertis inom särskilda sektorer, vilket jag har kunnat ha med mig in i andra projekt. Samtidigt finns det alltid möjlighet att lära sig nya saker, utifrån de olika branscher vi arbetar inom.   

Jag är också engagerad i events och olika typer av Team Sweden aktiviteter. Där ansvarar jag för analytiska uppgifter, har mycket kundkontakter, men har också en del administrativa åtaganden relaterat till alla steg i eventupplägget. Jag är även delaktig i brainstormingar, att ta fram koncept och titta på potentiella kunder, bjuda in gäster och mycket mer, så det är stor variation varje dag.

Beskriv ett projekt som du varit involverad i?

Ett av projekten jag arbetar med just nu handlar om att hitta potentiella partners till ett svenskt livsmedelsföretag som är intresserade av att gå in på den polska marknaden och utveckla affären genom att överväga olika tänkbara partnerskap. I projektet är jag ansvarig för att förbereda en sammanfattning över polsk livsmedelsindustri och samtidigt identifiera möjliga partners. Jag har också kontakten med dessa partners för att utvärdera deras intressen, diskutera vilket typ av partnerskap de är intresserade av samt verifiera att de har en lämplig profil för att möta vår klients behov.

Utöver detta är jag ansvarig för att sätta upp affärsmöten och besöksprogram samt supportera kunden under deras vistelser i Polen genom att bland annat delta aktivt under möten.

Finns det någon skillnad i affärskulturen?

Den största kulturella skillnaden är hur företagen drivs. Svenska företag har ofta relativt platta organisationsstrukturer vilket inte är fallet i Polen. Polsk affärskultur är något mer traditionell och hierarkisk där de flesta besluten tas av VD:n. Dock kan VD:n vara svår att nå vilket gör att processen för att boka möten kan ta längre tid än i Sverige, men hänvisas du till annan personal har de inga mandat att ta beslut. I Polen har inte ledningen en nära relation till dess anställda och det är inte vanligt att man har en daglig kontakt med sin chef. I övrigt så är man mer formell i affärssammanhang i Polen än i Sverige, bland annat vill man ha det mesta skriftligt. Samtidigt har man i Polen lättare att visa känslor än svenskarna. Dock tycker jag inte att dessa skillnader utgör några större hinder när det gäller att bedriva de affärer vi gör.