Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Varför Sverige?

Internationella företag lockas till Sverige av många skäl. Sverige är världsledande inom innovation, har en välutbildad arbetskraft, sofistikerade konsumenter, smidiga affärsprocesser, öppenhet för internationellt ägande och en stabil ekonomi.

Innovation

Sverige har en imponerande meritlista som en ledande leverantör av innovativa lösningar och produkter i ett brett spektrum av branscher på en global skala. Förmågan att arbeta tvärvetenskapligt och koppla samman forskningsmiljöer med företag och den akademiska världen gör Sverige synnerligen lämpad att leverera resultat. Den svenska kulturen är öppen och mottagbar för nya ideér och teknologier.

Marknad

I Sverige får du tillgång till en blomstrande inhemsk marknad och i förlängning hela den skandinaviska regionen. Därtill är Sverige medlem i världens största frihandelsmarknad – den Europeiska Unionen – med 27 länder och över 500 miljoner konsumtenter. Sverige står för en stor del av både konsumenter och ekonomisk verksamhet i regionen. Landet ses ofta som en föregångare när det kommer till att anta ny teknik, vilket i sin tur leder till etablering av färska konsumenttrender. Det finns många exempel på företag som använder Sverige som en testmarknad, inte minst för produkter och lösningar inom cleantech.

Lätt att göra affärer

Sverige har en internationell affärsmiljö som är modern, öppen och affärsinriktad. Skickliga yrkesmän, smidiga affärsprocesser och en mottaglighet för internationella partnerskap gör Sverige till ett enkelt land att vara verksam i. Information är lättillgänglig, öppen och transparent. Att starta ett företag i Sverige är både snabbt och enkelt. Information om processen och nödvändiga blanketter går lätt att få tag på via nätet och på engelska. Internationella företag i Sverige berömmer ofta kvalitén på lokala rådgivare och affärspartners.

Hög produktivitet

Genom att ge ansvar och stödja medarbetare och delegera beslutsfattande har svenska företag lyckats etablera en kultur som fokuserar på problemlösande, vilket har visat imponerande resultat för landets produktivitet. Sverige har en lång meritlista av hög produktivitet i kombination med generösa arbetsregler gällande exempelvis semester och föräldraledighet.

Central lokalisering

Sverige har ett utmärkt läge för centraliserade marknadsoperationer i Nordeuropa och är det självklara valet för företags regionala huvudkontor samtidigt som landet även agerar som distributionscentral för regionens många andra länder. Sverige är det enda landet som erbjuder distribution dygnet runt till alla större städer i regionen med avancerad distribution och kommunikationsinfrastruktur från tio logistikknutpunkter.  

En modern arbetsplats

Med ett överflöd av utbildad arbetskraft, hög andel yrkesverksamma kvinnor och ett samförstånd om ekonomisk omstrukturering är Sverige en bra plattform för en globaliserad värld. Det unika svenska förhållandet mellan arbetsmarknadens olika intressenter innebär att risken för konflikter är mycket låg. Demografin är förmånligare än i de flesta andra europeiska länder. Arbetskraftsdeltagandet bland de äldre är jämförelsevis hög. Arbetsplatsutbildning, delegationsordning och integrerande beslutfattningsprocesser driver både innovation och ekonomisk tillväxt.

Forskning och utveckling

Sveriges vetenskapsinfrastruktur är i världsklass. Stora investeringar i högre utbildning och grundforskning har drivit Sverige till en framskjuten position bland övriga europeiska länder när man studerar universitetstabeller, arbetskraftens kompetens samt forskning och utveckling. Den privata sektorn har tjänat mycket på de synergier som uppstått i samband med det nära sammarbetet med landets universitet och högskolor.

Förstaklassig infrastruktur

Sverige har en förstklassig infrastruktur. Den är minst lika bra och antagligen bättre än övriga europeiska länders. Omfattande offentliga investeringar ger ett rikstänkande nätverk av vägar, järnvägar, vattenväggar, hamnar och flygplatser. Genom den varma sommaren och den mycket kalla vintern utmanas landet och därför är hög kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet i konstruktionsindustrin, transport och kommunikationer, och vidare svenska företags konkurrenskraft på internationella marknader, grunden för vår framgång med infrastrukturprojekt.

Attraktiv företagsbeskattning

Sverige är ett av de mest konkurrenskraftiga länderna för bolagsbeskattning i Europa. Detta bekräftas i jämförande undersökningar och analyser av internationella skattekonsulter. Förutom att tillhandahålla ett erbjudande överlag så är Sveriges bolagskattesystem öppet och möjliggör enkel tillgång till information. Den nationella skattemyndigheten är effektiv och serviceinriktad. Genom tillgänglighet online så sparar investerare både tid och pengar.

Livskvalitet

Att bo och arbeta i Sverige innebär att vara en del av ett väl fungerade samhälle i en dynamisk miljö. Kvaliteten på bostäder, utbildning och hälsovård är utmärkt. Sverige erbjuder väldigt goda möjligheter för att balansera en karriär med familjeliv och fritid. Sverige har sedan länge präglats av sitt positiva arbete för miljön och sina banbrytande minskningar av luft-och vattenföroreningar. I de flesta delarna av landet finns det gott om ledigt utrymme och enkel tillgång till friluftsliv.