Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Frihandelsregler

EU sluter frihandelsavtal med allt fler länder och att exportera till dessa marknader kan medföra stora fördelar. För att produkterna ska omfattas av tullförmånerna i avtalet krävs att de uppfyller ursprungsreglerna och att rätt ursprungsintyg utfärdas.

Ursprungsreglerna anger hur stor bearbetning som måste ägt rum inom EU för att produkten ska omfattas av frihandelsavtalen. För att dra nytta av de fördelar som frihandelsavtalen medför bör exportören vara insatt i vad det innebär att intyga ursprung. Felaktigt utfärdade ursprungsintyg kan bli kostsamma i slutändan. Ursprungsreglerna innehåller också en mängd möjligheter som innebär ökad flexibilitet för exportören att uppfylla reglerna.

Utbildningen ger en introduktion till EU:s frihandelsavtal och de fördelar som avtalen medför. Kursen går igenom flera centrala begrepp i avtalens generella urspungsregler och ger en fördjupad inblick i hur de produktspecifika reglerna är uppbyggda. Vi går igenom de olika formerna av ursprungsintyg och hur exportören ska säkerställa och bevisa att reglerna är uppfyllda.  

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till er som praktiskt arbetar med EU:s ursprungsregler. För inköps- respektiver säljpersonal är det extra viktigt att känna till frihandelsavtalens fördelar på olika marknader.

Mål: Utbildningen ger information om EU:s frihandelsavtal och om reglerna för att bedöma ifall en vara är en ursprungsvara eller inte. 

Vi går bland annat igenom: 

 • Vilka är EU:s frihandelsvtal?
 • Vilka förmåner ger avtalen?
 • Vad är en ursprungsvara?
 • Produktspecifika ursprungsregler
 • Generella urprungsregler
 • Kumulation av ursprung och andra förutsättningar och möjligheter genom avtalen
 • Varucertifikat (EUR.1, EUR-MED & A.TR.)
 • Deklaration om ursprung/fakturadeklaration
 • Leverantörsdeklarationer
 • Styrkande handlingar vid kontrol    

 

Var: Business Sweden, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm


Kostnad: 5 900 SEK exkl. moms. I utbildningsavgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Föreläsare: 
Anna Folkesson, expert och rådgivare inom internationell handel och exporttekniska frågeställningar på Business Sweden.

Anmäl dig här: 
6 mars 2018
31 maj 2018
15 oktober 2018
3 december 2018

en bild

Anna Folkesson

Stockholm , Stockholm
+46 8 588 66 339
E-post anna.folkesson@business-sweden.se