Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Utanför EU

Moms vid export till tredje land

Vid export av varor till länder utanför EU ska ni inte ta ut moms.

Vid export till tredje land ska du inte ta ut någon moms på varorna. Exportören har rätt till avdrag eller återbetalning av ingående skatt. Export av varor till länder och till områden (t.ex. Åland och Kanarieöarna) utanför EU:s mervärdesskatteområde beskrivs i avsnitt 9.7 i Skatteverkets Handledning för mervärdesskatt.

Skälet till varför ni inte tar ut moms kan ni ange i fakturan, t.ex. "Article 146 VAT directive" eller ”artikel 146, mervärdesskattedirektivet”. Se foldern "Fakturans innehåll - särskild uppgift eller hänvisning".

Du måste kunna styrka exporten

Du måste kunna styrka att du exporterat varorna. Det kan du göra exempelvis genom exportdeklaration, exportföljedokument, spedition- och transporthandlingar så som kvitterad fraktsedel och intyg från köparen. Det räcker alltså inte med att du kan bevisa att du fått betalt från en köpare utanför EU.

Det spelar ingen roll om du som säljare eller om köparen ordnar transporten, oavsett måste du kunna visa hur och när varan transporterats ut ur EU, till vilken destination samt underlag som visar att transporten skett. Det räknas även som export om varorna av exempelvis av transporttekniska skäl måste lastas om eller om varorna transporteras via ett annat land. Däremot är det inte att se som export om du säljer dina varor till ett annat svensk företag som i sin tur exporterar varorna.

Leverans av varor i Sverige till en fysisk person, bosatt utanför EU:s mervärdesskatteområde, räknas under vissa förutsättningar som en som export, se avsnitt 9.7.6 i Handledning för mervärdesskatt. Vid leveranser till personer bosatta i Norge eller på Åland gäller dock särskilda regler.

Företag ska redovisa export av varor i mervärdesskattedeklarationen.

Viktiga datum för redovisning och betalning av moms kan ni läsa här. Deklarationen kan ni lämna in elektroniskt. En elektronisk deklaration kan även lämnas genom ombud. Läs mer om ombud i 6 kap. skatteförfarandelagen SFS 2011:1244 och här. Ytterligare detaljer om mervärdeskattedeklarationen återfinns i 26 kap. skatteförfarandelagen SFS 2011:1244, i Skatteverkets publikation "Moms- och arbetsgivardeklarationer" (SKV 409), i avsnitt 26 i "Handledning för skatteförfarandet" samt här.

Montering – moms

Det kan vara bra att ha separat bokföring för varor för export för att underlätta bokföringen. Detta eftersom det redovisas separat till skatteverket.

Ytterligare detaljer om moms vid export av varor och försäljning av tjänster till länder utanför EU:s mervärdesskatteområde återfinns i mervärdesskattelagen SFS 1994:200, mervärdesskatteförordningen SFS 1994:223 samt på Skatteverkets webbplats.  Läs även här. Se även Författningar om mervärdesskatt 2014

Adresser till Skatteverket återfinns här, till Skatteverkets huvudkontor här och till Tullverket här.